3/2008


Anni Leppänen - Mitä lapsi sanoo käsityöstä? Minkälaisia merkityksiä 11–12- vuotias hattulalainen käsityön harrastaja antaa käsityön prosessille ja produktille? Opinnäytetyö
Opinnäytetyössään Leppänen selvittää käsityön prosessin ja produktin merkitystä 11–12-vuotiaiden lasten näkökulmasta. Tutkimuksen pääkysymys on, minkälaisia merkityksiä 11–12-vuotias käsityöharrastaja antaa käsityön prosessille ja produktille tämän opetuskokonaisuuden yhteydessä.
Lue lisää...

 

Elina Forssell - Unelmien nukketalo, toimintamallin suunnittelu Suomen Nukketaiteilijat ry:lle. Opinnäytetyö
Opinnäytetyössään Forssell keräsi alustavia ideoita ja suunnitelmia Nukketalo-yrityksen toimintamallia varten. Tämän opinnäytetyön yhtenä osatavoitteena oli tutustua nukketaiteilijan ammattiin ja tämänhetkiseen toimenkuvaan.
Lue lisää...

 

Ilona Kakko - Luovasti kädentaitoja. Opinnäytetyö
Kakko tutki opinnäytetyössään millaisia merkityksiä ikäihmiset antavat kädentaitoryhmässä käymiselle ja siellä tehdyille töille. Kakon tekeminen teemahaastattelujen pohjalta selvisi, että asiakkaiden tärkein syy kädentaitoryhmään tulemiseen olivat sosiaalisten kontaktien saaminen, uusien tekniikoiden oppiminen ja käsillä töiden tekeminen.
Lue lisää...

 

Päivi Kauhanen - Löytöjä Vanajaveden rannoilta – lainattava pienoisnäyttely kulttuuri- ja taidekasvatuksen tukena. Opinnäytetyö
Kauhanen suunnitteli ja toteutti opinnäytetyönään Hämeenlinnan taidemuseolle lainattavan pienoisnäyttelyn opetus- ja virikemateriaaliksi museon kokoelmanäyttelyihin.
Lue lisää...

 
Jemina Harju - Palautejärjestelmä Iideshovin Työpajalle. Opinnäytetyö
Opinnäytetyössään Harju suunnitteli ja toteutti työelämäyhteydelleen palautejärjestelmän. Palautteen kerääminen on noussut viime vuosina keskeisesi osaksi palvelujen kehittämisessä. Palautteiden avulla saadaan asiakkaiden mielipiteitä kuuluville ja niiden avulla pystytään kehittämään palveluiden laatua entistä paremmaksi.
Lue lisää...


Teija Ravelin - Tanssiesitys auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä. Väitös
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja arvioida tanssiesityksen käyttöä auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä. Tutkija toteaa, että tanssiesityksen katsomisen herättämät tunteet, muistot ja yhteisyys toisten kanssa saavat aikaan prosesseja, joilla on myönteistä hoidollista merkitystä. Lue lisää...
 

Piia Korhonen - Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta. Väitös
Tutkimuksessa selvitettiin 5-6- vuotiaiden lasten suhdetta televisioon haastattelemalla lapsia vuosina 1993 ja 2003. Mielenkiintoinen tutkimustulos on, että aikaisemmissa haastatteluissa pelon aiheuttajiksi nousivat aikuisten ohjelmat, vuonna 2003 pelkoja herättivät lasten ohjelmat.
Lue lisää...


 

Opinnäytetöiden tiivistelmien arkisto

Tutkimusten ja väitösten tiivistelmien arkisto

  

 

pääkirjoitus
sisältö ilmestyminen toimitus arkisto linkit etsi palaute keskustelu