Ohjaustoiminnan koulutusohjelman opinnäytetöiden tiivistelmiä

Kuntoutus ja muu terapeuttinen ohjaustoiminta
Heidi Keyriläinen - Ruoanlaitto kuntoutusta tukevana toimintana
Eevi-Mari Rantanen - Taidekirja ja opas vanhainkodin vuodeosastolle Koivupirttiin
Marja Reiman - Siinä aika menee hyvin ja rattoisasti
Kati Kuusela - IKÄIN KUTOMA - Ikäihmisten kulttuuritoimintamallin suunnittelu.
Sanna Broman - Tytöt sisäisen taiteilijan jäljillä. Terapeuttisen kuvataiteen menetelmiä tyttötyössä
Arja Anttila - "Kuulluksi tuleminen" askartelunohjaajan työn merkitys psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa
Arja Kauppinen - Kädentaidot osana mielenterveyskuntoutusta – toiminnan ja ryhmän merkitys
Kirsi Helenius - Hyvän olon maja – Maja korjaavan kokemuksen mahdollistajana psyykkisesti oireileville lapsille ja nuorille
Eini Peura - Mielivärit – Värien hyödyntäminen mielenterveyskuntoutujien ohjauksessa
Maaret Wendland - Sadutus lasten terapeuttisen toiminnan muotona. -Sadutustutkimus syöpäsairaiden lasten kanssa
Vuokko Syväntö - Elämäni räsymatto -menetelmä. Voimavaralähtöinen malli elämänkulun tarkastelemiseen, sen kehittäminen ja testaaminen ikäihmisillä
Marika Aakala - Käsityö- ja askarteluterapia mielenterveyspotilaan hoitomenetelmänä
Elina Eklund - Muistojen Talon kädentaidollisen toiminnan kehittäminen: Tapauksena Patalappu-projekti keväällä 2006
Heikki Kallunki - Puutyöt dementoituneiden toimintamuotona
Hanna Hanhela - Työterapian merkitys osana aivovammaisten kuntoutusta
Sirpa Huttunen - Koskettelukirja TAITE-hankkeelle 2007
Jenni Jokelainen - ”Pysyy ainakin järki koossa” – Ikääntyvien kokemuksia tietokonepelin avulla muistelusta 2007
Pia-Mari Relander-Göös - Asiakaslähtöiset Kesäkisat Sotainvalidien Sairaskodilla – Ikääntyneet toiminnan suunnittelun ja toteutuksen osallistujina 2007
Soile Syrjänen - Luovan tanssin löytöretkellä – Mielenterveyskuntoutujia luovan tanssin ja liikkeen prosessissa 2007
Matleena Rauhaniemi - Lumottu Metsä terapeuttinen satuseikkailu 2007
Marika Kinnunen - VIRREÄ – esiselvitys viriketoimintapalvelujen tarpeesta ja kysynnästä 2007
Kirsi Kangas-Kallio - TTAP - Temaattinen taiteita hyödyntävä hyödyntävä ohjelma. Kokemuksia kehitysvammaisten ryhmätoiminnasta
Emmi-Lotta Orsmaa - Rollaattorilla ruusuportista puutarhaan, vanhusten terapeuttisen puutarhatoiminnan virikemateriaali
Irene Peiponen - Elämyksiä yhdessä - Kehitysvammaisten lasten vuorovaikutuksen tukeminen elämyspedagogisin keinoin
 
Pedagoginen ohjaustoiminta
Hilkka Laeslehto - Kädentaidot ja ryhmätoiminta tunnetaitojen harjaannuttamisen välineinä
Tarja Härkönen - Onks pakko?
Teija Olenius - Kädentaitojen täydennyskoulutusta päiväkodin työntekijöille
Leea-Lotta Hakkarainen - Yhdessä parempaan iltapäivään – Lasten osallisuuden toteutuminen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Jalkarannan iltapäiväkerhossa
Tiina Vuorinen - Lahden maahanmuuttajanaisten kiinnostuneisuus käsitöihin
Arja Huotari ja Aino Timonen - Internet-sivujen sisällöntuottamisen suunnittelu yhteistoiminnallisesti visuaalisen taidon ja taiteen ohjaajille
Kati Kuusela - IKÄIN KUTOMA - Ikäihmisten kulttuuritoimintamallin suunnittelu
Sini Kujala & Minna Vainionpää - Oppimateriaali käsityömenetelmin ohjaamiseen bosnialaisille ohjaajille
Marianne Sivula - Kierrätysmateriaalityöpajan suunnittelu- ja kehittämisprosessi
Anna Holopainen - Toiminnallinen ohjaajakoulutus kerho- ja leiriohjaajille, kouluttajan materiaalin valmistus Louhelan Nuoret ry:lle
Maija Rimpiläinen - Kuvittele omakuvasi. Kuvaus html-muotoisen oppimateriaalin suunnittelusta näkövammaisille
Elisa Hirvonen - Toiminnallinen työpaja Hämeen linnan keskiaikamarkkinoille
Sirpa Huttunen - Koskettelukirja TAITE-hankkeelle 2007
Pia-Mari Relander-Göös - Asiakaslähtöiset Kesäkisat Sotainvalidien Sairaskodilla – Ikääntyneet toiminnan suunnittelun ja toteutuksen osallistujina 2007
Jenni Leppänen - Hyvän olon painokuva. Aikuisten kokemuksia osallistumisesta seulapainantakurssille 2007
Satu Tuononen - Taidepainotteinen toiminta osana luontokoulupäivää. Toimintakokeilu Harakan luontokoulussa 2007
 
Virkistys ja vapaa-aika
Niina Sollo - Iitin kunnan kotihoidon asiakkaiden vapaa-ajantoiminnan kiinnostuksen kohteet
Tiina Vuorinen - Lahden maahanmuuttajanaisten kiinnostuneisuus käsitöihin
Mari Salmi - Tuen tarve kerhonohjaajan työssä
Tuulia Haapoja - TYKY-TOIMINTAA. Tutkimus Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen työntekijöille 2007
Kaisa Nevalainen - Vapaaehtoistyön koordinointi. Koordinaattorin ja vapaaehtoisten välinen yhteistyö luontoaiheisen yleisötapahtuman järjestämisessä 2007
Suvi Tuomainen - Asennetta kulttuuriin. K9-kortti asennevaikuttajana 2007
 
Ohjaaminen
Sini Kujala & Minna Vainionpää - Oppimateriaali käsityömenetelmin ohjaamiseen bosnialaisille ohjaajille
Heli Piironen - Kansainvälisen vapaaehtoistyöleirin ohjaajan opas – Kehittäminen ja prosessin raportointi
Leea-Lotta Hakkarainen - Yhdessä parempaan iltapäivään – Lasten osallisuuden toteutuminen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Jalkarannan iltapäiväkerhossa
Piritta Majamäki - Tekijänoikeus kädentaitojen ohjauksessa. Millaista lisätietoa tarvitaan?
Anna Holopainen - Toiminnallinen ohjaajakoulutus kerho- ja leiriohjaajille, kouluttajan materiaalin valmistus Louhelan Nuoret ry:lle
Heikki Kallunki - Puutyöt dementoituneiden toimintamuotona
 
Käsityömenetelmät
Kirsi Lähde - Kudotun kankaan ja villakuidun yhdistäminen huovuttamalla pesukonevanutusta hyödyntäen
Sini Kujala & Minna Vainionpää - Oppimateriaali käsityömenetelmin ohjaamiseen bosnialaisille ohjaajille
Teija Olenius - Kädentaitojen täydennyskoulutusta päiväkodin työntekijöille
Marianne Sivula - Kierrätysmateriaalityöpajan suunnittelu- ja kehittämisprosessi
Tiina Vuorinen - Lahden maahanmuuttajanaisten kiinnostuneisuus käsitöihin
Piritta Majamäki - Tekijänoikeus kädentaitojen ohjauksessa. Millaista lisätietoa tarvitaan?
Arja Kauppinen - Kädentaidot osana mielenterveyskuntoutusta – toiminnan ja ryhmän merkitys
Elina Eklund - Muistojen Talon kädentaidollisen toiminnan kehittäminen: Tapauksena Patalappu-projekti keväällä 2006
Heikki Kallunki - Puutyöt dementoituneiden toimintamuotona
Tytti Pohjamo - Cd-levyjen säilytysalbumi. tuotesuunnittelua japanilaista kirjansidontaa soveltaen
Ulla Siiteri - Käsityöpajua luonnosta. Tutkimus luonnonvaraisen kuoripajun laatuvaatimuksista
Sirpa Huttunen - Koskettelukirja TAITE-hankkeelle 2007
Jenni Leppänen - Hyvän olon painokuva. Aikuisten kokemuksia osallistumisesta seulapainantakurssille 2007
Minna Vuorinen - Asiakkaan tarpeisiin suunniteltu käsityötuote osana liikelahjakokonaisuutta
Henna-Kaisa Pitkänen - Surupuku - Tunneprosessista taidetta
 
Ilmaisulliset ja toiminnalliset menetelmät
Johanna Hakkarainen - Tuulettakaa esirippu! X-devising-teatteri -produktioon osallistuneiden oppimiskokemuksia
Sanna Broman - Tytöt sisäisen taiteilijan jäljillä. Terapeuttisen kuvataiteen menetelmiä tyttötyössä
Eevi-Mari Rantanen - Taidekirja ja opas vanhainkodin vuodeosastolle Koivupirttiin
Maaret Wendland - Sadutus lasten terapeuttisen toiminnan muotona-Sadutustutkimus syöpäsairaiden lasten kanssa
Anna Holopainen - Toiminnallinen ohjaajakoulutus kerho- ja leiriohjaajille, kouluttajan materiaalin valmistus Louhelan Nuoret ry:lle
Laura Toivonen - Ilmaisulliset menetelmät ryhmätoiminnan tukena - Lasten näytelmätoiminta Katuman koululla
Leena Hurmavaara - Se on Sutiryhmä! - Palvelutalon asukkaiden kokemuksia elämykselliseen kuvataideryhmään osallistumisesta
Susanna Halonen - Tää on mun kuva! Voimauttava valokuva -menetelmän soveltaminen alle 4-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen
Elisa Hirvonen - Toiminnallinen työpaja Hämeen linnan keskiaikamarkkinoille
Anu Lahtinen - Nuorten Taidetyöpaja esittää: Kaksikarva ja kaunottaret – Kuvaus nukketeatteriprojektista ja osallistujien kokemuksista
Soile Syrjänen - Luovan tanssin löytöretkellä – Mielenterveyskuntoutujia luovan tanssin ja liikkeen prosessissa 2007
Hanna Liimatainen - Mielikin matkassa metsään, luontoseikkailu esikouluikäisille
 
Mediaperustaiset menetelmät
Katriina Reponen - Terveystiedotusta senegalilaisittain -kiertuedokumentin prosessikuvaus
Arja Huotari ja Aino Timonen - Internet-sivujen sisällöntuottamisen suunnittelu yhteistoiminnallisesti visuaalisen taidon ja taiteen ohjaajille
Maija Rimpiläinen - Kuvittele omakuvasi. Kuvaus html-muotoisen oppimateriaalin suunnittelusta näkövammaisille
Kirsi Vuorinen - Sävelsirkun asiakaslähtöisen käytön lisäämisen edellytykset vanhustyön arjessa
Susanna Halonen - Tää on mun kuva! Voimauttava valokuva -menetelmän soveltaminen alle 4-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen
Jenni Jokelainen - ”Pysyy ainakin järki koossa” – Ikääntyvien kokemuksia tietokonepelin avulla muistelusta 2007
 
Yhteisöt, järjestöt, yhteistyö, yrittäjyys
Petra Liekso-Lappalainen - Ohjaustoiminnan koulutusohjelman sekä lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin yhteistyön kehittämistutkimus
Maaret Lipponen - Askarruttava yrittäjyys – Askartelukaupan tuotteiden ja palveluiden kysynnän kartoittaminen Pielisen Karjalan seutukunnassa
Kaisa Nevalainen - Vapaaehtoistyön koordinointi. Koordinaattorin ja vapaaehtoisten välinen yhteistyö luontoaiheisen yleisötapahtuman järjestämisessä 2007
Marjut Nummi ja Suvi Ojala - Tuntemattomat taitajat. Selvitys ohjaustoiminnan artenomien sijoittumisesta työelämään ja tyytyväisyydestä koulutukseen
 

Takaisin arkiston pääsivulle

 

 

 

pääkirjoitus
sisältö ilmestyminen
toimitus
arkisto
linkit
etsi palaute keskustelu