CuRec-verkkolehti
  • Käden jälki
  • Ideavakka
  • Tiedon jyvät
  • Sanakannel
  • Viisasten kivi
  • Ajan pirta
  • Kulttuuripeili
  • Galleria

Viisasten kivi 2/2013
Suvi Ahola. "Lukupiirien Suomi - Yhteisöllistä lukemista 149 suomalaisessa lukupiirissä 2009". Väitös

Suvi Ahola selvitti väitöstutkimuksessaan lukupiirien toimintaa Suomessa. Lukupiireistä on tullut suosittu tapa jakaa kiinnostustaan kirjallisuutta kohtaan toisten kanssa. Keitä lukupiiriläiset ovat ja millä tavoin lukeminen piirissä eroaa yksityisestä lukemisesta?

Lue lisää...
 
Anni Eskonen. "Nollautuva fiilis luonnossa - Pysty miettimään erillä tavalla": Luontoyhteysmenetelmät elämän suuntaviivojen pohtimisen ja itsetuntemuksen lisäämisen keinona Nuorten työpajatoiminnassa. Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä tutkittiin ekopsykologiaan pohjautuvien luontoyhteysmenetelmien käyttöä nuorten työpajatoiminnassa. Tavoitteena opinnäytetyössä oli luoda nuorille sopiva toimintamalli itsetuntemusta lisäävistä ja oman elämän suuntaviivojen pohtimista mahdollistavista luontoyhteysmenetelmistä.

Lue lisää...
 
Heidi Rajala. Taidetuokiot työhyvinvoinnin edistäjänä. Opinnäytetyö

Työelämän monimuotoistumisen myötä työhyvinvointi on noussut tärkeäksi asiaksi. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin taidepainotteisten  toimintatuokioiden mahdolisuuksia työhyvinvoinnin edistäjänä.

Lue lisää...
 
Veera Antikainen ja Karoliina Kauhanen. Taidelaboratorio: Osallistavan suunnittelun prosessi kouluikäisten lasten kanssa - tapauksena Hämeenlinnan taidemuseolle suunniteltava tehtäväpaketti. Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata, miten kouluikäisten lasten kanssa osallistavan suunnittelun prosessissa kannattaa edetä ja sitä kautta luoda osallistavan suunnittelun malli. Tämän suunnitteluprosessin tuotoksena oli tarkoitus valmistaa itsenäisesti käytettävä tehtäväpaketti Hämeenlinnan taidemuseolle, joka toimi myös työn tilaajana. Taidemuseon kummiluokkatoiminta mahdollisti osallistavan suunnittelun, joten Miemalan koulun 2. ja 5. luokka valikoituivat edustamaan käyttäjien näkökulmaa.

Lue lisää...
 
Anna-Kaisa Narkilahti. Ekspressiivinen taideterapiaprosessini: Kasvaminen terapeuttiseksi ohjaajaksi. Opinnäytetyö

Opinnäytetyö oli kuvaus yksittäisestä taideterapiaprosessista. Opinnäytetyö syntyi tarpeesta ymmärtää sitä, mitä vuoden kestävässä taideterapiaprosessissa tapahtui tekijän oman reflektion sekä teorian tasolla. Taideterapiaprosessin analysoinnilla pyrittiin ymmärtämään sitä, mitä tulisi ottaa huomioon terapeuttisessa ohjaustilanteessa sekä terapeuttisena ohjaajana.

Lue lisää...
 
Carita Arkko. Punotun nauhan matka tuotteeksi. Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää  Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry:lle käsityötuote, jota käytetään valtakunnallisella Taito-viikolla 8.-4.4.2013. Vuoden 2013 Taito-viikon teema oli suomalais-ugrilaiset nauhat ja nyörit valmistettuna erilaisin tekniikoin ja käyttötarkoituksin, mikä määritteli lähtökohdat tuotesuunnitteluprosessille.

Lue lisää...
 
Topi Vihermalmi. Naamataulu : keraaminen yhteisteos Käpylän lippakioskilla. Opinnäytetyö

Opinnäyteyön tuloksena syntyi keraaminen yhteisteos Käpylän lippakioskin seinään kesällä 2012.  Teoksen tekemiseen rohkaistiin lähes kaikkia ohikulkijoita kolmen viikon ajan, niin lapsia kuin aikuisiakin. Osallistujat saivat käsiinsä palan savea, josta heitä pyydettiin muotoilemaan kasvot.

Lue lisää...