CuRec-verkkolehti
  • Käden jälki
  • Ideavakka
  • Tiedon jyvät
  • Sanakannel
  • Viisasten kivi
  • Ajan pirta
  • Kulttuuripeili
  • Galleria

Tiedonjyvät 2/2013
Verkkoympäristö avoimena tilana

Koetko, että tietokoneen ruudun ääressä istuminen sulkee sinut sosiaalisen elämän ulkopuolelle? Eivätkö kädentaidot ja verkkoympäristö sovi mielestäsi ollenkaan yhteen vaan ovat kaksi erillistä maailmaa? Voisitko kuitenkin ajatella, että verkkoympäristö on avoin tila, jossa myös kädentaidoista kiinnostuneet ihmiset kohtaavat kaltaisiaan, oppivat uutta ja ehkä haluaisivat osallistua kursseillekin?

 

Lue lisää...
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön uutisia

Koulutustakuu käynnistettiin vuoden alusta, mutta onko muutoksia jo näkyvissä? Mitä entinen opetusministeri Jukka Gustafsson ja kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki sanoivat nuorisotakuuta koskevassa tiedotustilaisuudessa? Poimimme lukijoillemmme luettavaksi myös seuraavat uutiset: Suomi liittyi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimukseen,  Taiteen ja kulttuurin veikkausvoittovarojen edunsaajien säästöissä selkeitä painotuksia.

Lue lisää...
 
Sosiaali- ja terveysministeriön uutisia

Nuorisotakuu on ajankohtainen asia myös sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeri Paula Risikko puhui kuntoutuksen tärkeydestä osana nuorisotakuuta. Lue myös, mikä on tavoitteena, kun sosiaalihuollon alaisen vammaislainsäädännön uudistaminen jatkuu tänä keväänä. Entä mikä suomalaisia työntekijöitä työelämässä stressaa eniten?

 

Lue lisää...
 
Ekspressiivisen taidetyöskentelyn vaiheet

 

Ohjaustoiminnan artenomiksi (AMK) juuri valmistunut Anna-Kaisa Narkilahti teki opinnäytetyönään fenomenologisen tutkimuksen, joka tutki taideterapiakokemusta. Opinnäytetyönsä kypsyysnäytteessä Nakilahti kirjoitti ekspressiivisen taidetyöskentelyn vaiheista, ja nyt myös sinulla on mahdollisuus tutustua näihin vaiheisiin.

 

Lue lisää...
 
Ekspressiivinen taidetyöskentely muistisairaiden elämänlaadun kohentajana laitosympäristössä

Kesällä 2013 ohjaustoiminnan artenomiksi (AMK) valmistuva Elina Konttinen tutki opinnäytetyössään ekspressiivisen taidetyöskentelyn soveltuvuudesta ohjaustmenetelmänä muistisairaille. Kypsyysnäytteessään Konttinen tarkastelee, kuinka ekspressiivinen taidetyöskentely voi kohentaa muistisairaiden elämänlaatua laitosympäristössä.

 

Lue lisää...
 
Laadukas käsityö -käsitteen merkitys opinnäytetyössäni

Millainen laadukas käsityö on ja mitä laadukkaalta käsityöltä vaaditaan? Tätä juuri valmistunut ohjaustoiminnan artenomi (AMK) Carita Arkko pohtii opinnäytetyönsä kypsyysnäytteessä.

 

Lue lisää...