CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Viisasten kivi 1/2011


Emmi Lahtinen. Merkityksellistä muotoilua - Osallistava muotoilukasvatus Fantasy Design in Community 2009–2011-hankkeessa. Pro gradu -tutkielma

Jyväskylän yliopisto, taidekasvatus

Tutkielmassa tarkastellaan osallistavaa muotoilukasvatusta käyttäen Fantasy Design in Community 2009–2011 -hanketta esimerkkitapauksena. Mitä osallisuudella ja osallistumisella tarkoitetaan muotoilun yhteydessä?

Lue lisää...
 
Harju, Virpi. Ovi-korttisarja – asiakastyössä toimivaa korttisarjaa etsimässä. Opinnäyteyö

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Länsi-Pori. Terveyden edistämisen koulutusohjelma

Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada selville asiakastyössä käytettävien kuvakorttisarjojen hyviä ominaisuuksia. Työn ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, millaisia ominaisuuksia vaaditaan asiakastyössä toimivalta korttisarjalta. Toissijaisena tavoitteena oli tutkia, miten opinnäytetyön tekijän luoma Ovi-korttisarja toimii asiakastyössä ja millaisia muutoksia siihen vaaditaan yhä paremman toimivuuden saavuttamiseksi.

Lue lisää...
 
Epi Ylinen. Ammattitaidon näytekansio ja valokuva kuntouttavan koulutuksen käytössä. Opinnäytetyö

Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää valokuvaa hyödyntävä ammattitaidon näytekansio mielenterveyskuntoutujille, jotka ovat puistopuutarhurin ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa.

Lue lisää...
 
Niina Kukkola. Hyvän mielen tila. Imatran Palvelukodin oleskelutilan suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyö

Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Opinnäytetyön tuloksena toteutettiin mielenterveyskuntoutujien palvelutalon oleskelutilan sisustus, jonka suunnittelussa oli lähtökohtana ryhmähaastattelulla selvitetyt asiakkaiden toiveet ja näkemykset.

Lue lisää...
 
Veronika Honkasalo. Tyttöjen kesken: Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Väitös

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta


Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka suomalaisen yhteiskunnan monikultuuristuminen on haastanut nuorisotyössä tomivia ammattilaisia pohtimaan nuorisotyön sisältöön, arvopohjaan ja tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä. Näihin pohdintoihin liittyy olennaisena se, mitkä kasvatusperiaatteista määrittyvät nimenomaan suomalaisiksi ja missä tilanteissa näistä periaatteista ollaan valmiita neuvottelemaan.

Lue lisää...
 


 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013