CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Viisasten kivi 4/2010


Riikka Leivo. Olokolon omanlainen perehdytyskansio –Perehdytyskansion ulkoasun suunnittelu. Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa perehdytyskansion visuaalinen ulkoasu. Tavoitteena oli liittää kansioon myös voimauttavia elementtejä.

Lue lisää...
 
Saana Karikumpu. Tunteesta draamaan - draamasta tunteeseen. draamaprosessin suunnittelu ja toteutus hämeenlinnalaisessa päiväkodissa. saana_karikumpu_opinnaytetyo


Opinnäytetyönä suunniteltiin ja toteutettiin erilaisuutta käsittelevä draamaprosessi varhaiskasvatusikäisille lapsille hämeenlinnalaiseen Torikadun päiväkotiin. Tavoitteena oli tutkia draamakasvatuksellisten keinojen merkitystä lasten tunnetaitojen kehittymisessä ja samalla innostaa päiväkodin henkilökuntaa draaman käytössä osana kasvatustyötään. Draamaprosessin myötä valmistettiin myös kuunnelma päiväkodin kevätjuhlaa varten.

Lue lisää...
 
Hanna-Riikka Suhonen. Keskittymisen kautta uskottavuuteen. Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten aloitteleva ohjaaja voisi parhaiten ohjata kokematonta näyttelijää. Työn idea lähti ohjaustoiminnan artenomin työkentästä ja sen laventamisesta tutkimuksen avulla syvemmälle teatteriohjauksen maailmaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota työkalupakki aloittelevalle teatteriohjaajalle.

Lue lisää...
 
Sanna Tuokko. Käsityön sukupuolirajat ja rajojen rikkojat. Pro gradu työ

Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, käsityötiede.

Käsityön voidaan sanoa olevan vahvasti sukupuolittunutta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten  sukupuolirajat muuttuvat ja miten niitä edelleen ylläpidetään. Keitä ovat rajojen rikkojat? 

Lue lisää...
 
Tuula Vanhatapio. Poikavoimaa kuvataideharrastukseen. Pohjoinen näkökulma poikien ja lasten vanhempien näkemyksiin kuvataideharrastuksesta ja kuvataideopetuksesta. Väitös

Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta

Väitöstutkimuksessa on selvitetty, miksi vain murto-osa kuvataideharrastuksen pariin hakeutuvista lapsista on poikia. Tutkimuksessa on tarkasteltu lappilaisten 7-10 poikien ja heidän vanhempiensa näkemyksiä kuvataideharrastuksesta ja -opetuksesta. Onko syy poikien vähäiseen kiinnostukseen tiukoissa sukupuoliroolimalleissa vai taideopetuksen toimintakulttuurissa?

Lue lisää...
 


 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013