CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Viisasten kivi 1/2009


Mari Mäkiranta - Kerrotut kuvat – Omaelämäkerralliset valokuvat yksilön, yhteisön ja kulttuurin kohtaamispaikkoina. Väitös

Väitöskirjaa varten tutkittiin vuosina 1975-80 syntyneiden naispuolisten taideopiskelijoiden omaelämänkerrallisia valokuvia. Minkälaisia kulttuurisesti jaettuja ja hyväksyttyjä tarinoita perhealbumien kuvat kertovat ja mitä jättävät kertomatta?

Lue lisää...
 
Hanna Juurinen - Kädentaitoja Kotkakerhoihin – askartelukirja Hämeen Nuorille Kotkille. Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin kerho-ohjaajille tehdyn kyselyn tuottaman tiedon perusteella askartelukirja, josta tuli myös järjestön myyntituote.

Lue lisää...
 
Tuuli Kurkimäki - Ilmaisulliset menetelmät ohjaajan työvälineinä. Opinnäytetyö

Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan koulutusohjelman tilaamassa opinnäytetyössä selvitettiin, antaako koulutus riittävästi valmiuksia ilmaisullisten menetelmien käyttöön ohjaustyössä. Samalla haluttiin selvittää täydennyskoulutuksen tarvetta.

Lue lisää...
 
Risto Myllylä - Muistiin kirjoitettu. Elämäkerrallisen muistelumenetelmän kehittäminen. Opinnäytetyö

Tavoitteena opinnäytetyössä oli kehittää menetelmä, jonka avulla ikäihmisten elämäntarinat voidaan kirjata muistiin. Mitä kaikkea muistelutyön apuna voidaankaan käyttää?

Lue lisää...
 
Hanna Lehrbäck -’’Kuin olisi vanhana leikkinyt’’ - Ikääntyvien kokemuksia. Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä haastateltiin Hämeenlinnan Voutilakeskuksessa muistorasiatyöskentelyyn osallistuneita vanhuksia ja tuotiin esiin ajatuksia, joita työskentely oli heissä herättänyt.

Lue lisää...
 


 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013