CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Tiedon jyvät 2/2009


Yhteisöt ja yhteisöllisyys

Mitä on yhteisö ja yhteisöllisyys? Riittääkö jonkin yhteisön jäsenenä oleminen yhteisöllisyyteen? Suomessa ja monissa muissa länsimaissa on viime vuosituhannen lopun yltiöyksilöllisen ajanjakson jälkeen ruvettu puhumaan yhteisöllisyyden uudesta tulemisesta tai uudesta yhteisöllisyydestä. Mutta mitä se on, miten sellaista rakennetaan ja mihin se soveltuu? Millaista kohtaamista yhteisöllisyys vaatii? Ohjaustoiminnan artenomi Laura Wiio-von Konow pohti mm. yhteisöllisyyttä sosiokulttuurisen innostamisen pohjana opinnäytetyössään Hätilänmäen taidetalkoot - miten innostua ja innostaa?

Lue lisää...
 
Sadutus ja ryhmätarinointi

Sadutus on toimintaa, jossa osallisina ovat saduttaja ja sadutettava. Sadutushetkellä sadutettava kertoo tarinaa – aivan sellaista, kuin itse haluaa. Saduttaja kirjaa ylös sanasta sanaan sadutettavan tarinana. Lopuksi saduttaja lukee tarinan ääneen, ja sadutettava voi tehdä siihen vielä muutoksia, jos tahtoo. Muutosten jälkeen tarina luetaan vielä kerran ääneen. Kaarina Hauskala tutki opinnäytetyössään sadutuksen sovellettua muotoa, ryhmätarinointia, ikääntyvien vuorovaikutuksellisuutta lisäävänä toimintana.

Lue lisää...
 
Kohtaamisen haasteita

Ohjaustoiminnan artenomi (AMK) -opiskelija ja taideterapeutti Jaana Terävä tekee työtä maahanmuuttajen kanssa. Miten kommunikoida ja kohdata, kun esimerkiksi maahanmuuttajan kielestä puuttuu jokin käsite kokonaan - kuten vapaaehtoisuus tai harrastus? Terävä pohtii pienesti tätä kohtaamisen vaikeutta.

Lue lisää...
 
STM:n uutisia

Sosiaali- ja terveysministeriön uutisista on poimittu muutama ajankohtainen aihe: vammaisetuudet myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville, opiskelijoiden sairauspäivärahan hakemista joustavoitetaan, kuntouttava työtoiminta, vanhusten hoito turvataan lailla, ammattitaidolla, valvonnalla ja rakenneuudistuksilla, nuorten saatava apua mielenterveysongelmiin.

Lue lisää...
 
Opetusministeriön uutisia

Opetusministeriön uutispaloissa mm. seuraavia: nuorille tunnustuspalkintoja, Selkämerelle kansallispuisto, vapaata sivistystyötä koskevaa lakia muutetaan, taiteen valtionpalkinnot, kulttuurilehtien laatupalkinnot, elinikäisen oppimisen neuvosto.

Lue lisää...
 


 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013