CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Pääkirjoitus 1/2013


Käsityö elää ja voi hyvin!

Hyvää vuotta 2013 rakkaat CuRecin lukijat!

Käsityö elää ja voi hyvin! Näin haluamme täällä Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan koulutusohjelmassa uskoa. Vuoden 2013 ensimmäisen numeromme teemaksi olemmekin valinneet yksinkertaisesti sanan "käsityö", johon olemme pureutuneet lehdessämme monelta kantilta. Vuosi 2013 on myös valtakunnallinen käsityön juhlavuosi, joten lehtemme teema linkittyy tähän mainiosti.

Ohjaustoiminnan opiskelijat ovat antautuneet tässä lehdessä etsimään käsityöideoita, kirjoittamaan teollistumisen ja halpatuotannon vaikutuksesta käsityöhön, käsityöyrittäjyydestä, designkäsityöstä ja käsityöläisyyshengestä.

Mikä merkitys käsitöillä on aivoille? Käsityöt vaikuttavat ihmisen oppimiseen. Käsityöt parantavat vaikeiden käsitteiden hahmottamista ja keskittymiskykyä. Keskittymistä voi harjoitella esimerkiksi askartelemalla tai muovailemalla. Jos teet käsitöitä samaan aikaan oppimisen aikana, vaikuttaa se positiivisesti oppimiseen. Käsityö ei saa olla kuitenkaan liian haastava. Käden käyttäminen aktivoi kielellisiä alueita, ja tätä voidaan käyttää hyväksi oppimisessa. Esimerkiksi se voi olla apuna vaikean kielellisen materiaalin omaksumisessa.

Käsityöt tarjoavat mielekästä tekemistä, mutta ennen kaikkea myös älyllisiä haasteita. Haastavuus on palkitsevaa ja ravitsee aivoja. Oman keskeneräisyyden ja epäonnistumisen sietäminen on keskeistä älyllisen kehittymisen kannalta. Kahdella kädellä tekeminen aktivoi molempia aivopuoliskoja, mikä parantaa aivopuoliskojen yhteistyötä. Käsitöiden tekeminen nostaa itsetuntoa, rakentaa kokonaisempaa minäkuvaa ja aikaansaa positiivisen kuvan omista kyvyistä.

Käsityö on merkityksellinen osa myös kokonaisvaltaista kasvatusta. Käsin tekeminen kehittää monipuolisesti. Käsityö niveltyykin esimerkiksi lapsen ja nuoren fyysiseen, sosiaalis-emotionaaliseen ja psyykkiseen kehitykseen. Kädellä on suuri edustus aivoissa suhteessa muihin ruumiinosiin, ja käsityö voidaan luokitella yhdeksi keskeiseksi tieto- ja taitovalmiuksia rakentavaksi sisällöksi. Käsityön erityinen kasvatuksellisuus perustuu kokonaisen käsityön tekemiseen ja käsityön eri sisältöjen monipuoliseen tuntemiseen. Tuotteen valmistusprosessin lisäksi käsityössä opitaan ideointi-, suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tuotteen ja sen laadun että oman toiminnan arviointia. Samalla harjaannutetaan älyäkin tärkeämpää työmuistin sujuvuutta.

Itse tekeminen, käsityö, on luonnollinen ja aito mahdollisuus sekä siirtää kulttuuriperintöä että uudistaa kulttuuria osallistavalla tavalla. Oman kulttuurin lisäksi se mahdollistaa muihin kulttuureihin tutustumisen. Käsityö voi olla luonteva konteksti saattaa eri-ikäiset tai eri kulttuureista tulevat vuorovaikutukseen, yhteiseen toimintaan ja yhteisen kielen äärelle.

Käsityöläisen persoona antaa tuotteelle yksilöllisyyden. Käsillä tekemisen jälki pitää näkyä, ei kannata pyrkiä näyttämään teollisesti valmistetulta, muuten se voisi suoraan olla sitä. Perinteisesti tehty käsityö myös synnyttää ostajalle suhteen perinteeseen. Näin perinne pysyy arvossa. Käsityöläisyys onkin tärkeä perinteiden takia. Perinteet ovat tärkeitä ihmisten identiteetin takia. Iidentiteetti synnyttää ihmisessä itsensä arvostamista ja tuntemista.

Siis käsitöiden äärelle! Iihailemaan valmiita käsitöitä esimerkiksi Designmuseon Fiber Futures - japanilaisen tekstiilitaiteen lumoissa -näyttelyyn, josta on juttu lehtemme Ajanpirrassa, tai Suomen käsityön museon näyttelyihin, jotka esittelemme Kulttuuripeilissä. Ja tietenkin itse tekemään käsitöitä - niihin saat vinkkejä vaikkapa Ideavakastamme. Muistathan myös lehtemme arkiston, jota kautta pääset mm. vanhoihin Ideavakka-osastoihin ja niiden kiehtovien käsityöohjeiden maailmaan.

CuRec toivottaa lukijoilleen vilkasta ja aurinkoista kevättä! Seuraava numeromme 2/2013 ilmestyy toukokuussa teemalla Avoin tila. Siihen tarkoitetun aineiston tulee olla toimituksella huhtikuun loppuun mennessä.

Hämeenlinnassa hyisen talvisena kevätpäivänä 18.3.2013

Saija Honkala

KATSO Valtakunnallinen AMK-verkkolehti ja sen numero 1/2012, jonka aiheena on kulttuuri ja hyvinvointi, erityisesti mm. käsityön merkitys yhteiskunnassa!

 

 

 


 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013