CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Viisasten kivi 2/2012


Johanna Vuoskoski. ”Emotions induced and represented by music: The role of individual differences” (Yksilöllisten erojen merkitys musiikillisten emootioiden havaitsemisessa ja kokemisessa)

Musiikin herättämillä tunnekokemuksilla on yhetys kuulijan persoonaan ja empatiakykyyn. Myös mieliala vaikuttaa musiikin tulkintaan ja tunnekokemukseen. Kuinka yksilöllisesti eri ihmiset kokevat musiikin?

Lue lisää...
 
Hanne Hummelholm. Opetusteknologian uudet tuulet : Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön. Opinnäytety

Opinnäytetyö oli osa opetushallituksen Meidän koulu 3.0 -hanketta, joka toteutettiin Lempäälässä peruskoulun ja lukion puolella ja jolla pyrittiin oppimisympäristöjen kehittämiseen. Opinnäytetyössä tutkittiin uusia opetusteknologioita ja niiden pedagogisia käyttöarvoja.

Lue lisää...
 
Anna-Kaisa Mononen. Maskottinuket Viialan toimintakeskukseen: Osallistavaa tuotesuunnittelua. Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa osallistavaa tuotesuunnittelua yhdessä kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Työelämäyhteytenä toimi Viialan toimintakeskus, joka on päivätoimintakeskus kehitysvammaisille henkilöille.

Lue lisää...
 
Jaana Häkkinen. MT Venus : Kokemuksia naiseuden tukemisesta sanoin ja kuvin mielenterveyskuntoutujien ryhmässä. Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kokemuksia naiseuden tukemisesta sanallisin ja kuvallisin ilmaisumenetelmin mielenterveyskuntoutujista muodostetussa suljetussa naisryhmässä. Sanalliset ja kuvalliset ilmaisumenetelmät sovellettiin luovia menetelmiä ja luovuusterapioita hyödyntäen.

Lue lisää...
 
Ulla Tiainen. Treenikirjoittaminen: Kokemuksia Natalie Goldbergin menetelmästä. Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä yhdysvaltalaisen kirjoittamisen opettajan Natalie Goldbergin kehittämään treenikirjoittamisen menetelmään kokeilemalla sitä itse. Tutkimuksen kohteena olivat tekijän omat kokemukset ja ajatukset.

Lue lisää...
 


 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013