CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Sanakannel 4/2011


Elämänmakuisia runoja

Lue Kaarina Hauskalan puhuttelevat runot elämän mausteilla. Hauskalan runot tempaavat mukaansa...niihin on helppo eläytyä.

 

Lue lisää...
 
Esinetekstejä

Kirjoita jostakin uudesta ja oudosta näkökulmasta. Valitse minäkirjoittajaksi jokin esine. Seuraavassa harjoituksen satoa

Lue lisää...
 
Mitä on kirjallisuusterapia?

Seuraavassa on referoitu Pertti Sillanpään kirjoitusta Kirjallisuusterapiasta, joka on julkaistu hänen omilla kotisivuillaan. Sillanpään mukaan kirjallisuusterapiassa tapahtuu kuntoutumista tai parantumista luovan kirjoittamisen tai lukemisen avulla. Päämääränä on myös kehittää persoonallisuutta, auttaa kriisin läpikäymisessä tai ehkäistä ennalta mielenterveyden häiriöitä. Lisäksi tuetaan henkistä kasvua, kykyä ratkaista henkilökohtaisia konflikteja ja autetaan ymmärtämään itseä paremmin.

Lue lisää...
 
Miksi sanataidetta?

Seuraavassa on referoitu Anne Mari Rautiaisen kirjoitelmaa, jonka hän on julkaissut omalla kotisivullaan. Vaikka Rautiaisen tekstissä on vahva pedagoginen näkökulma, sen sanomaa voi soveltaa myös terapeuttiseen ohjaustoimintaan. Näin voi tehdä erityisesti Oma minä rakennuskohteeksi -osion alla. Rautiaisen mukaan sanataide kehittää ajattelutaitoa, itsetuntemust sekä kykyä havainnoida itseä ja ympäristöä. Teksti on tapa ajatella: antaa havainnoille, ajatuksille, mielikuville ja kokemuksille sanallinen muoto. Siihen liittyy myös merkityksenantoprosessi: miten minä tämän asian tulkitsen, minkä merkityksen sille annan. Välittämisen, vuorovaikutuksen taitoja pyritään sanataiteessa oppimaan. Yksi osa tätä oppia on myös palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito.

Lue lisää...
 
Etsii kosketusta

Marja Lehtovirran  novelli "Etsii kosketusta" herättää koskettavuudellaan. Lue lyhyt novelli vanhan lesken elämästä, muitoista, tunteista...

Lue lisää...
 


 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013