CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Viisasten kivi 3/2011


Positiivinen palaute vaikuttaa opiskelumotivaatioon

Sanni Poutala ja Jenna Toivonen, opinnäytetyö

Opiskelumotivaatio vie opiskelua eteenpäin ja antaa potkua edistymiselle. Tutkimus osoittaa, että palautteen saamisella on vaikutusta opiskelumotivaatioon ja että palautteen saaminen on tärkeä osa opiskelua.

Lue lisää...
 
Käsityötaitojen luova soveltamiskyky on työelämässä erityisen hyödyllistä

Ohjaustoiminnan artenomi ja käsityöosaaminen – tutkimus koulutuksen tuottamista tiedoista ja taidoista
Mirka Kortesoja ja Saara Nurmivaara, opinnäytetyö

Opinnäytetyössä selvitettiin ohjaustoiminnasta valmistuneiden artenomien (AMK) käsityksiä työelämässä hyödyllisiksi kokemistaan käsityötaidoista. Haastatellut arvioivat myös koulutuksen antamia valmiuksia suhteessa työelämän tarpeisiin. Avaintaidoksi nousi käsityötaitojen luova soveltaminen käytäntöön.

Lue lisää...
 
Iloa ja voimaa vanhan ajan iltamista

IHANAT ILTAMAT- Elämystuote psyykkisen hyvinvoinnin edistäjänä
Virpi Peippola, opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää iltamatoimintaa menetelmänä, jonka avulla luodaan eläkeläisille mielihyvää ja positiivisia elämyksiä sekä tuetaan eläkeläisten psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä.

Lue lisää...
 
Keskusteleva opastus ja leikkiminen auttavat lasta taiteen kokemisessa

Eläimellistä menoa! -museokierrokset
Johanna Ojanen, opinnäytetyö

Paras tapa tukea lasta taiteen kokemisessa on käyttää taiteen tarkasteluun erilaisia menetelmiä, toteaa Johanna Ojanen, joka tutki opinnäytetyössään museopedagogisten menetelmien ja kokemuksellisen taideoppimisen soveltamista varhaiskasvatusikäisille lapsille.

Lue lisää...
 
Taideteot auttoivat itäkarjalaisia muistamaan ja juurtumaan uuteen kotimaahan

Katja Hyry, Lapin yliopisto
Meistä jäi taas jälki. Miten Vienan pakolaiset etsivät paikkaansa, kertoivat kokemastaan ja tulivat kuulluiksi 1900-luvun Suomessa, väitös

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan niitä jälkiä, joita 1920-luvulla Suomeen saapuneet Vienan pakolaiset ja heidän jälkeläisensä ovat jättäneet ympäristöönsä omista vaiheistaan ja kokemuksistaan. Kulttuurin- ja taiteentutkimuksen väliin paikantuva tutkimus havainnoi etenkin itäkarjalaisten taidetekoja, joiden kautta pakolaiset työstivät kokemuksiaan ja pyrkivät tulemaan kuulluiksi.

Lue lisää...
 


 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013