CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Valokuvien voimaa

Valokuvia, mainoskuvia, voimauttavia kuvia, albumikuvia, mielikuvia. Monenlaisia kuvia, joista kaikkia käsiteltiin tavalla tai toisella valokuvatyöpaja-kurssilla.

 

Kiinnostuksesta valokuvaukseen

Valokuvatyöpaja antoi melko laajan kuva kuvan käytön mahdollisuuksista. Kurssilla käsiteltiin muun muassa kuvan käyttöä terapeuttisesta ja pedagogisesta näkökulmasta sekä ohjattiin kuviin liittyviä aloitus- ja lopetustuokiota kurssin osallistujien kesken. Kurssilla saatiin myös tiivis kertaus kameran perussäädöistä ja -käytöstä sekä teoriaa voimauttava valokuva -työskentelyä varten. Kurssin aiheet, erityisesti voimauttava valokuva ja sen yhtäläisyydet ja erot mainoskuviin, herättivät osallistujien kesken keskustelua.

valokuva
Tarja Heinosen elämänviivaa

Erilaisia oman elämän kuvia

Kurssin tehtävät olivat myös mielenkiintoisia ja luovuutta ruokkivia. Valokuvapäiväkirjan tarkoituksena oli kuvata jotain itse valittua ajanjaksoa omasta elämästä kuvien keinoin. Päiväkirja saattoi kuvata esimerkiksi yhtä iltaa tai viikkoa omasta elämästä. Myös päiväkirjan kuvauskohteet sai valita itse. Päiväkirjaa varten olisi esimerkiksi voinut ottaa kaikista valittuna ajanjaksona kohdatuista ihmisistä kuvat. Elämän viiva -tehtävässä omassa elämässä mentiin syvemmälle ja valittiin oman mielen mukainen teema tai muuten itselle merkityksellisiä kuvia, joista jokainen toteutti vapaamuotoisen teoksen. Elämänviivat esiteltiin omalle ryhmälle tunneilla järjestetyssä näyttelyssä. Esillä olleet työt olivat tekijöidensä näköisiä: hauskoja, herkkiä, hienoja, luovia ja merkityksellisiä ja kaikkia niitä yhtä aikaa. Kurssin kolmantena suurempana tehtävänä oli kuvata parin kanssa tai ryhmässä voimauttavia valokuvia, joissa parin tai ryhmän jokainen jäsen oli vuorollaan kuvaajana ja kuvattavana. Kuvissä tärkeää oli kuvaajan ja kuvattavan vuorovaikutus ja se, että kuvattava sai päättää millaisena, missä ja minkä näköisenä halusi tulla kuvatuksi.

valokuva
Päiväkirjafilmi yhdestä viikonlopusta

 

Teksti: Reetta Kokkonen, ohjaustoiminnan artenomi (AMK)
Kuvat: Tarja Heinonen ja Reetta Kokkonen

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013