CuRec-verkkolehti
  • Käden jälki
  • Ideavakka
  • Tiedon jyvät
  • Sanakannel
  • Viisasten kivi
  • Ajan pirta
  • Kulttuuripeili
  • Galleria

Avoin tila on mahdollisuus muutokselle

CuRecin toukokuun numeron julkaiseminen on lipsahtanut toimitukselta myöhään toukokuun loppuun. Ollaan jo kesän kynnyksellä: koivut vihertävät, valko- ja sinivuokot ovat jo aikoja sitten vallanneet lehdot ja metsät, ja voikukat ehkä jo kohta ovat pelkkiä haituvapalloja. Pian saavat uudet ylioppilaat valkolakkinsa.

Koulumaailmassa loppukevät on rutistuksen aikaa. Opiskelijat puurtavat viimeisiä oppimistehtäviään, ja opettajat arvioivat hiki hatussa portfolioita, esseitä, oppimispäiväkirjoja, käsityötuotteita, maalauksia, valokuvaprojekteja, raportteja ja tenttejä, jotta opiskelijoille saataisiin arvosanat ja opintopisteet tälle lukuvuodelle.

Tämä lukuvuosi on ollut ohjaustoiminnassa suuri muutosprosessin ja osittain myös suuren surutyön vuosi. Reilu vuosi sitten saatiin päätös siitä, että ohjaustoiminnan artenomi (AMK) -koulutus lakkaa ja osaaminen sulautetaan sosionomikoulutukseen HAMKissa. Me sosiaalialan ja ohjaustoiminnan opettajat sekä molempien työelämän edustajat olemme työstäneet uutta ensi syksynä toteutuvaa sosiaalialan opetussuunnitelmaa, mikä on ollut haasteellinen prosessi, jossa on tehty kompromisseja puolin ja toisin. Ensi syksynä HAMKissa aloittavat sosionomiopiskelijat voivat halutessaan erikoistua taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien käyttöön hyvinvoinnin edistämisessä. Kaikille opiskelijoille pyritään takaamaan jonkinlainen tuntuma kulttuuriin mahdollisuuksiin hyvinvointityössä sosiaalialalla.

Ensi syksynä ei siis ohjaustoimintaan tule uusia vuosikurssilaisia. Meillä opettajilla ja koko HAMKilla on kuitenkin tärkeä tehtävä huolehtia jäljellä olevien kolmen vuosikurssin opiskelijoiden laadukkaasta ja monipuolisesta koulutuksesta. Emmekä tule unohtamaan sitä, että koulutuksen lakkaamisen jälkeen maailmalla olevat ohjaustoiminnan artenomit tarvitsevat täydennyskoulutusta ja osaamisen kartuttamista. CuRec tulee toimimaan jatkossakin ohjaustoiminnan artenomien foorumina, ideapajana ja osaamisen näyttämönä, ja HAMK tulee tarjoamaan kulttuurista ja ryhmänohjaamisen osaamista.

Muutos kuitenkin tietää muutosta myös CuRecille! Seuraava numero, joka ilmestyy lokakuussa, tulee vielä olemaan CuRec - kulttuurisen virkistystoiminnan verkkolehti, mutta sen tuottamiseen osallistuvat myös uudet sosionomiopiskelijat. Elokuussa kuitenkin käynnistyy kehittämisprojekti, jossa CuRec uudistuu. Siitä tulee CuRec - kulttuurisen hyvinvoinnin verkkolehti, ja sitä ovat tuottamassa HAMKin koko Hyvinvointiosaamisen koulutus- ja tutkimuskeskus, johon kuuluvat sosiaalialan koulutusohjelma, ohjaustoiminnan koulutusohjelma ja hoitotyön koulutusohjelma. CuRecin ulkoasu uudistuu, ja samalla ideoimme uusia tekstiosastoja ja yhteistä arvomaailmaa sekä visiota, joka palvelisi kaikkia koulutusohjelmia - ja kaikkia CuRecin nykyisiä ja toivottavasti uusia lukijoita!

Olkoon teemamme Avoin tila mahdollisuus muutokselle: mitään uutta ei synny ilman, että jokin vanha muuntuu ja uudistuu. Kulttuuri- ja taideosaaminen hyvinvointityössä ei kuitenkaan tule kuolemaan. Se on erittäin ajankohtainen: sekä Suomessa että maaailmassa syntyy jatkuvasti uusia tutkimuksia, raportteja, hankkeita ja projekteja, joissa tutkitaan ja edistetään hyvinvointia ja kaikkien ihmisten elämänlaatua kulttuurisin keinoin.

Uudistunut CuRec - kulttuurisen hyvinvoinnin verkkolehti tulee siis ilmestymään joulukuussa 2013. Lokakuussa saatte vielä luettavaksi CuRecin tutussa asussaan. Siihen tarkoitetun aineiston tulee olla toimituksessa syyskuun loppuun mennessä.

Myös kesä on monelle avoin tila: voi harrastaa, vain oleskella, lojua riippukeinussa, matkustaa eksoottisiin paikkoihin tai koluta kaunista järvi-Suomea ristiin rastiin. CuRecin toimitus toivottaa kaikille lehtemme lukijoille ihanaa ja avointen mahdollisuuksien kesää! Ammentakaa voimavaroja valoisista kesäöistä, heinäsirkkojen sirinästä, kesän mittaan tummuvien koivunlehtien tuoksusta, auringonpaahteesta uimarantojen hiekalla, elo-syyskuun hämäristä illoista! Syksy on taas uusien tuulien aikaa!

Hämeenlinnassa 27.5.2013

Saija Honkala