CuRec-verkkolehti
  • Käden jälki
  • Ideavakka
  • Tiedon jyvät
  • Sanakannel
  • Viisasten kivi
  • Ajan pirta
  • Kulttuuripeili
  • Galleria

Laadukas käsityö -käsitteen merkitys opinnäytetyössäni

 

Opinnäytetyöni yhtenä tärkeimmistä tavoitteista oli tuottaa laadukas käsityötuote työelämäyhteyteni käyttöön. Käytännössä tämä on suhteellisen helppo toteuttaa, mutta lähtiessä pohtimaan teoriapohjaa laadun käsitteelle työ hankaloituu.

Laadun määritteleminen on haasteellista. Erityisesti käsityön laadun määritteleminen, sillä käsitteelle ei ole selkeitä kriteerejä tai määritteitä.

Käsityötuotteen laadun määrittelyyn vaikuttaa koko käsityöprosessin tarkasteleminen, ei ainoastaan lopullisen tuotteen tarkastelu. Tähän prosessiin vaikuttavat erilaiset materiaali- ja valmistutekniikkavalinnat, unohtamatta tuotteen valmistajan taitoja.

Opinnäytetyöni näyttää toteen oman käsitykseni laadukkaasta käsityötuotteesta. Tässä kulminoituvat valintani prosessin edetessä: miten olen valinnut kännykkäpussini valmistusmateriaaliksi rispaantumattoman ja pehmeän villakankaan.  Olen valmistanut tuotteen selkeillä menetelmillä ja huolehtinut tuotteen visuaalisesta ilmeestä huolellisella työskentelyllä.

Laadukkaan käsityötuotteen määrittely jää lopulta asiakkaan, tässä tapauksessa tuotepakettini ostajan päätettäväksi. Olen suunnittelu- ja valmistusprosessissani ottanut huomioon omat laadun kriteerini, joita ovat olleet mm. laadukkaan villakankaan käyttö valmistusmateriaalina, selkeiden valmistustekniikoiden käyttäminen sekä huolellinen työskentely ja työnjälki. Vaikka itse olen tehnyt valintani ja päätökseni siten, että koen lopputuloksen olevan lopulta laadukas käsityötuote, niin asiakas ei sitä sellaisena välttämättä koe. Tämä juuri tekee laadukkaan tuotteen tuottamisesta vaikeaa.

Ammattilainen tai käsityön harrastaja, joka on kosketuksissa laadukkaiden materiaalien ja tuotteiden kanssa, usein näkee laadun herkemmin kuin vähemmän harrastava henkilö. Laadun oppii tunnistamaan toimiessaan laadukkaiden tuotteiden parissa.

Laadun yksi tärkeimmistä elementeistä on taito. Taidon kehittyminen on prosessi, joka kehittyy vain harjoittelemalla. Myös taidolla valmistetun tuotteen tunnistaa herkemmin harrastaja, jolle käsitöillä on suuri merkitys elämässä.

Laadukas tuote saadaan aikaiseksi helpommin ammattitaidolla ja hyvällä materiaalilla. Heikommilla taidoillakin on mahdollista saada aikaiseksi laadukas tuote, kun hyvät ja laadukkaat materiaalit kompensoivat taitoja. Päinvastoin huonommat materiaalitkin on mahdollista tuottaa laadukkaan tuotteen muotoon ammattitaitoisella työskentelyllä.

Laadukkaan käsityötuotteen valmistusprosessi alkaa halusta ja tarpeesta valmistaa tuote. Asenteet ja arvot vaikuttavat eri valintoihin, esimerkiksi halutaanko huomioida ekologisuus, kestävä kehitys tai tuotteen käyttöikä. Alusta asti on on otettava huomioon, mitä tuotteen käyttäjä arvostaa, sillä se luo pohjaa laadulle.

Aiemmin mainittujen laadukkaan tuotteen perustekijöiden (materiaali-tekniikka-taito) lisäksi on otettava huomioon resurssit jotka mahdollistavat työskentelyn. Esimerkiksi taloudelliset resurssit ovat merkittävässä asemassa tuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessissa, kun halutaan tuottaa laadukas lopputulos.

Opinnäytetyössäni selviksi määrittelyiksi laadukkaalle käsityötuotteelle muodostuivat selkeä ja yksinkertainen. Tarkoituksenmukainen ja toimiva tuote luo mielikuvaa laadukkaasta tuotteesta, joka on suunniteltu huolellisesti. Määritteet käytännöllinen ja kestävä toimivat myös oman toimintani taustalla.

Alussa kerroin opinnäytetyöni tavoitteista tuottaa erityisesti laadukas tuote työelämäyhteydelleni. Tämä tavoite lähtee omasta harrastuneisuudestani ja taidostani käsitöiden valmistamisessa. Kuulun siihen joukkoon, joka näkee käsityön arvon. Ymmärrän materiaalivalintojen merkityksen. Osaan nähdä taidokkaan työn jäljen ja sen valmistamiseen vaaditun ajankäytön. Näihin seikkoihin peilaten oma ammattiylpeyteni vaatii, että käsistäni maailmalle lähtevien tuotteiden tulee olla laadukkaita ja toimivia kokonaisuuksia. Opinnäytetyöni tuloksena syntyneiden tuotteiden kyljessä lukee nimeni, joten ne omalta osaltaan edustavat myös minua.

 

Kypsyysnäyte:

Carita Arkko

 

Opinnäytetyö:

Punotun nauhan matka tuotteeksi