CuRec-verkkolehti
  • Käden jälki
  • Ideavakka
  • Tiedon jyvät
  • Sanakannel
  • Viisasten kivi
  • Ajan pirta
  • Kulttuuripeili
  • Galleria

Carita Arkko. Punotun nauhan matka tuotteeksi. Opinnäytetyö
Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry kuului valtakunnallisen Taito-viikon suunnittelutiimiin yhtenä jäsenenä ja oli näin mukana suunnittelemassa omalta osaltaan Taito-viikon tuotteita. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa laadukas tuote valmistusohjeineen tilaajan  käyttöön.

Opinnäytetyön keskeiset käsitteet olivat käsityö, laadukas käsityö, käyttäjälähtöinen suunnittelu ja tutkiva oppiminen. Keskeiseksi tutkimuskysymykseksi nousi laadukkaan ja houkuttelevan käsityötuotteen määrittely. Raportissa käydään yksityiskohtaisesti läpi käyttäjälähtöinen tuotteensuunnitteluprosessi alusta loppuun.

Prosessin tuloksena syntyi kännykkäpussi, joka sisälsi myös valmistusohjeen. Tuotetta on mahdollista käyttää sekä lyhyillä käsityökursseilla sekä tuotepakettina yksittäisenä myyntituotteena. Suunnitteluprosessin päätuotteen ohessa suunniteltiin ja valmistettiin myös tarkoituksenmukaisin ohjeistuksin ja toimeksiantajan tarpeet huomioon ottaen heijastavat hiha- ja saapasnauhat.

Kännykkäpussi ja saapasnauhat valittiin Taito-viikon tuotevaihtoehdoiksi. Työn toimeksiantaja on käyttänyt tuotteita Taito-viikon työpajoissaan sekä myynyt niitä tuotepaketteina asiakkaille. Lopputuloksena voidaan todeta, että suunnittelu ja toteutus täyttivät opinnäytetyön tavoitteet.