CuRec-verkkolehti
  • Käden jälki
  • Ideavakka
  • Tiedon jyvät
  • Sanakannel
  • Viisasten kivi
  • Ajan pirta
  • Kulttuuripeili
  • Galleria

Anna-Kaisa Narkilahti. Ekspressiivinen taideterapiaprosessini: Kasvaminen terapeuttiseksi ohjaajaksi. Opinnäytetyö
Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Opinnäytetyö oli fenomenologinen tutkimus, joka tutki taideterapiakokemusta. Kokemusta tutkittiin reflektion ja lähdekirjallisuuden teorioiden kautta.

Opinnäytetyön aineisto oli taideterapiaprosessin kuvaus, prosessipäiväkirjasta lainatut tekstiotteet sekä prosessissa tuotetut taidetyöt. Tämän taideterapiaprosessikuvauksen jälkeen prosessi analysoitiin ja reflektoitiin. Analyysin ja muun lähdekirjallisuuden pohjalta opinnäytetyössä pohdittiin sitä, minkälaista on terapeuttinen ohjaaminen ja mitä terapeuttisessa ohjaamisessa tulisi ottaa huomioon.

Tutkimuksen tuloksena syntyi pohdinta siitä, minkälainen yksittäinen taideterapiaprosessi oli reflektion ja teorian tasolla. Tuloksena syntyi myös ajatuksia ja varmuutta siitä, miten ohjaustoiminnan artenomi voi hyötyä taideterapiaprosessista terapeuttisen ohjaajan työssä.