CuRec-verkkolehti
  • Käden jälki
  • Ideavakka
  • Tiedon jyvät
  • Sanakannel
  • Viisasten kivi
  • Ajan pirta
  • Kulttuuripeili
  • Galleria

Veera Antikainen ja Karoliina Kauhanen. Taidelaboratorio: Osallistavan suunnittelun prosessi kouluikäisten lasten kanssa - tapauksena Hämeenlinnan taidemuseolle suunniteltava tehtäväpaketti. Opinnäytetyö

 

Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Opinnäytetyössä sovellettiin tietoa osallistavasta suunnittelusta ja sen eri muodoista kouluikäisten lasten kanssa käytettäessä. Opinnäytetyön aikana syntyi konsepti Taidelaboratoriosta, jonka tarkoituksena oli kokeilla osallistavaa suunnittelua käytännössä ja sen kautta muokata osallistavan suunnittelun malli, jota muun muassa ohjaustyötä tekevät voisivat jatkossa hyödyntää. Tutkimusaineistoa kerättiin pääosin kirjaamalla ylös havaintoja eri osallistavan suunnittelun vaiheissa. Tehtäväpaketin suunnittelua varten tarvittava aineisto puolestaan kerättiin Taidelaboratorion yhteydessä erilaisten tehtävien avulla, haastattelemalla museon amanuenssia sekä testaamalla tehtäväpakettia kohderyhmällä.

Tutkimustuloksista käy ilmi, että kouluikäisten lasten kanssa toteutettavassa osallistavassa suunnittelussa kannattaa edetä konkreettisin esimerkein ja toteuttaa toiminta tarkoin ennalta määriteltyjen tehtävänantojen mukaisesti. Kouluikäisten lasten kanssa osallistava suunnittelu on yleensä syvimmillään yhdessä päättämistä. Resurssien salliessa voi olla mahdollista päästä yhdessä toteuttamisen tasolle. Osallistavan suunnittelun tuotoksena syntyi 21 tehtävää sisältävä tehtäväpaketti Suomen kuvataiteen kultakauden teoksiin.