CuRec-verkkolehti
  • Käden jälki
  • Ideavakka
  • Tiedon jyvät
  • Sanakannel
  • Viisasten kivi
  • Ajan pirta
  • Kulttuuripeili
  • Galleria

Alumnimme maailmalla: Nina Tolonen

Monialainen ammattilainen

 

Nina Tolonen valmistui Riihimäen ohjaajainstituutista vuonna 1996 askartelunohjaajaksi. Aikaisemmalta koulutukseltaan hän on hammashoitaja. Askartelunohjaajaksi valmistuttuaan hän työskenteli alan töissä käsityöterapeuttina Käpylän kuntoutuskeskuksessa, käsityönohjaajana Nikkilän psykiatrisessa sairaalassa, viriketoiminnan ohjaajana vanhustyössä Helsingin sosiaalivirastolla, leikkipuiston ohjaajana ja viimein kehitysvamma-alalla Aula-työkodissa.

Työskentely erilaisten ryhmien kanssa tuntui mieleiseltä. Tehtävänkuvaan on kuulunut kädentaitojen ohjaamista kankaan kudonnasta moninaisiin käsityömenetelmiin. Laaja-alaiset kädentaidot ovat olleet tarpeen jokaisessa työpaikassa.

Askarteluohjaajakoulutuksen muuttaessa HAMKin ohjaustoiminnan artenomikoulutukseksi Nina aloitti opinnot ensimmäisellä aikuisopiskelijoille tarkoitetulla pilottikurssilla vuonna 2000. Opiskelu työn ohessa oli haastavaa, ja valmistuminen venyi vuoteen 2005. Syynä tähän ei ollut niinkään opiskelumotivaation puute, vaan se, että Nina aloitti opinnot sinkkuna ja lopetti ne kahden lapsen äitinä. Opettajien kannustuksella oli suuri merkitys opinnäytetyön valmistumisessa.

Riihimäen ohjaajainstituutin askarteluohjaajaopinnoissa muodostui kiinteä kurssihenki, joka jatkuu edelleen monien kurssikavereiden kanssa. HAMKin opinnoissa ei niin suurta yhteishenkeä syntynyt. Nina kertoo, että pohjakoulutus hänen kurssikavereillaan vaihteli kovasti ja askartelunohjaajia oli vain muutamia. Nina kertoo, että hänen opiskellessaan HAMKissa ohjaustoiminnan artenomiopinnoissa yhdistettiin pedagogiset tai terapeuttiset opinnot.

HAMKista valmistuttuaan Nina työskenteli ohjaajana Aula-työkodissa, joka on kehitysvammaisten aikuisten työkeskus Helsingissä. Työnantaja on Aula-työkotien kannatusyhdistys ry. Kehitysvammaisia työntekijöitä Aula-työkodissa on noin 60. Aula-työkoti tarjoaa monipuolisia töitä ja valmennusta erilaisiin työtehtäviin avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden työelämätaitoja, sosiaalisia taitoja ja osallisuutta yhteiskuntaan. Aula-työkodissa on leipomo, kutomo ja kolme työhönvalmennusryhmää sekä mahdollisuus tuettuun työhön.

Ohjaustoiminnan artenomin koulutuksen antamat valmiudet työhön on vaikea määritellä johtuen aikaisempien opintojen annista. AMK-tutkinnon suorittaminen sinänsä on auttanut töiden saannissa. Helsingin seudulla ohjaustoiminnan alan töitä on aina riittänyt, joten koulutusala on ollut hyvä valinta työllisyyden näkökannalta. Nina kertoo, että koulutusten jatkuva muuttuminen on koskettanut hänenkin suorittamia ammattinimikkeitä. Hammashoitajat ovat lähihoitajia, askartelunohjaajia ei enää ole ja nyt loppuu ohjaustoiminnan artenomin koulutuskin. Ninalla on vielä paljon työvuosia edessä, joten ajatus käy mahdollisessa sosionomikoulutuksessa. Aika näyttää, järjestetäänkö muuntokoulutus ohjaustoiminnan artenomista sosionomiksi.

Ohjaustoiminnan artenomin koulutuksesta hyötyy myös Pekingissä

Tällä hetkellä Nina on vuorotteluvapaalla ja asuu perheensä kanssa Pekingissä, mihin heidät johdatti aviomiehen työ. Lapsia on kolme. Lapset käyvät The British School of Beijingiä ja viihtyvät hyvin uudessa kotikaupungissaan. Ninan päivän täyttyvät kaupunkiin ja kulttuuriin tutustumisen lisäksi kiinan- ja englanninkielen opinnoilla. Hän toimii myös Pekingin Suomi-koulussa opettajana.

Suomi-koulussa pyritään säilyttämään ja/tai opettamaan suomen kieltä ja kulttuuria. Opetusta on kaksi kertaa kuukaudessa lauantaisin opettajan ohjaamana. Lapset ovat 3 - 16-vuotiaita. Lasten määrä on tällä hetkellä 110. Pekingin Suomi-koulu on suurimpia Suomi-kouluja maailmalla. Suomi-koulutoiminta on vapaaehtoistyötä. Tässäkin tehtävässä ohjaustoiminnan opinnot ovat hyvä perusta.

Nina kertoo, että he ovat mahdollisesti palaamassa Suomeen reilun vuoden kuluttua, ja silloin hänen on tarkoitus palata työhönsä ohjaajaksi Aula-työkotiin. Tällä hetkellä aika ja mielenkiinto kohdistuu perhe-elämään vieraassa maassa ja kulttuurissa. Kokemuksia Kiinan ihmeellisyyksistä kertynee kahden vuoden aikana niin, etteivät ne koskaan unohdu. Näistä kokemuksista, vieraan kulttuurin ymmärtämisestä, kielitaidon kehittymisestä ja Suomi-koulun ohjaamisesta on varmasti hyötyä tulevissa työpaikoissa ja opinnoissa.

 

 

Teksti: Tiina Rintala, ohjaustoiminnan artenomi (AMK) -aikuisopiskelija
Kuva: Minna Kotirinta