CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Vaikuta tunteisiin! Lisää voimaa tekemiseen -kirjauutuus

”Tunteet ovat mukanamme koko ajan - myös työpaikalla. Sen sijaan, että niiden olemassaolo kielletään, peitetään tai niitä vähätellään, niitä kannattaa johtaa. Tunteisiin vaikuttamisen tasoja on kolme: omien tunteiden hallinta, toisten tunteisiin vaikuttaminen ja organisaation tunneilmaston johtaminen. Ja suuntia kaksi: negatiivisten tunteiden käsittely ja positiivisten tunteiden herättäminen. Lisäksi kannattaa oppia 10 ratkaisevaa periaatetta, jotka vaikuttavat tunteiden taustalla”, tiivistää huhtikuussa ilmestyvän Vaikuta tunteisiin -kirjan ytimen kirjailija Jarkko Rantanen.

Miksi tunteet kannattaa huomioida myös työpaikalla?

Jarkko Rantasen mukaan tunteita pitää johtaa työssä paitsi työviihtyvyyden myös tuloksen ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Hän antaa viitteeksi muutaman liiketaloudellisen perusteen:

• Tyytyväiset työntekijät tuovat 40 % enemmän liikevaihtoa kuin tyytymättömät.
• Organisaation ilmapiiri selittää jopa 20–30 % liiketuloksesta.
• Johdon toiminta selittää jopa 50–70 % organisaation ilmapiiristä.
• Asiakaspalvelun ilmapiirin nouseminen 1 % näkyy 2 % myynnin kasvamisena.

Tunteita voi lähestyä myös järki ja faktat edellä

”Kiusaantumisen, lässytyksen tai myötähäpeän sijaan nykyaikaisen tiedon valossa tunteita voi lähestyä myös järki ja faktat edellä, osuvien tarinoiden ja esimerkkien avulla, konkreettisten työkalujen kanssa”, Rantanen toteaa. Jarkko Rantasen tapa lähestyä tunteita työelämässä on radikaali ja ainutlaatuinen – ja toimiva. Kirja perustuu paitsi tuoreimpaan tieteelliseen tietoon myös Rantasen organisaatioiden, tiimien ja yksilöiden tunnevalmennuksista saamaan käytännön kokemukseen.

Varsinkin käytännön neuvoja kaivataan

”Tunteita koskeva tiedon jano vaikuttaa olevan pohjaton. Ihmiset ovat kiinnostuneita tunteista yleisellä tasolla, mutta varsinkin käytännön neuvoja kaivataan.” Vaikuta tunteisiin -kirja vastaa tähän huutoon työkaluin ja tekniikoin, jotka kuka tahansa voi ottaa käyttöönsä. Rantanen hymyileekin, että kirjan luettuaan ei enää voi sanoa: ”En tiedä mitä tekisin! Olen jo yrittänyt kaikkea, eikä mikään toimi. Sen sijaan lukija kysyy: ”Mitähän keinoa seuraavaksi kokeilisin?”

KIRJAILIJA

Jarkko Rantanen on tunteisiin ja työelämän ihmiskysymyksiin erikoistunut psykologi ja coach. Hän on kokenut johdon ja esimiesten valmentaja, johtoryhmien kehittäjä ja kysytty puhuja. Viime vuonna hän perusti Tunneakatemian, jossa hän työskentelee nyt päätoimisesti.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013