CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Marjut Mallat. Mitäs sitte tehtäis? – Ohjaajana lasten kädentaitopainotteisella päiväleirillä. Opinnäytetyö
Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Kouvolan kaupungin perusnuorisotyö ja yhteistyökumppaneina toimivat perusnuorisotyön koordinaattori sekä Nuorisotalo Lehdokin ohjaajat. Opinnäytetyöltä toivottiin uutta näkökulmaa kädentaitopainotteisen päiväleirin sisältöön, jossa teosten tuottamisen sijaan kiinnitettäisiin huomiota yhdessä tekemiseen, vertais- ja aikuistukeen. Leirin kohderyhmänä olivat 10 - 12 - vuotiaat lapset. Päiväleirin jälkeen runko menetelmineen jäi Kouvolan kaupungin perusnuorisotyön ohjaajille työvälineeksi.

Opinnäytetyön tietoperusta koostui kehityspsykologiaa, luovuutta ja ohjaajuutta käsittelevästä kirjallisuudesta. Opinnäytetyön taustalla vaikuttivat myös tekijän tiedot aiemmista ja nykyisistä opinnoista, sekä kokemukset lähihoitajana kehitysvamma-, koulu-, päivähoito- ja seniorityössä. Yhteistyössä ohjaajien kanssa päiväleirin sisältö muotoutui kokonaisuudeksi, jossa kädentaitojen lisäksi lapsille tarjottiin liikuntaa, aikaa ryhmäytyä ja tutustua toisiinsa. Tutkimusmenetelminä käytettiin kyselyä, vapaamuotois-ta haastattelua sekä havainnointia, joista pidettiin päiväkirjaa oppimisen tueksi. Lisäksi toimintaa valokuvattiin.

Opinnäytetyön päätelmänä voidaan todeta, että kädentaitopainotteinen päiväleiri palveli asiakaskuntaansa. Siihen liitetty pieni määrä liikuntaa oli virkistävä lisä, se täydensi ohjattua päiväleiritoimintaa. Päiväleirin kädentaidollinen sisältö oli tärkeässä asemassa, mutta sen ohessa tapahtuva kommunikointi sekä aikuis- ja vertaistuki olivat vähintäänkin yhtä merkityksellisiä. Näitä kolmea tekijää yhdistämällä saatiin projektikoordinaattorin toivomaa, vähemmän materiaalista ja enemmän lasta voimauttavaa sisältöä päiväleiriin.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013