CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Saana Santikko ja Johanna Stauffer. Nukketeatterista Nukkedraamaksi. Nukketeatteri ja soveltava draama vuorovaikutussuhteiden käsittelyssä. Opinnäytetyö
Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi Omaiset mielenterveystyön tukena Kanta-Häme ry. Yhteistyö alkoi opintoihin kuuluvassa pääaineprojektissa, jossa toteutettiin mielenterveyskuntoutujien omaisten kanssa nukketeatteriesitys, joka käsitteli omaisten ja hoitohenkilöstön välistä vuorovaikutussuhdetta. Nukketeatterin huomattiin tarjoavan runsaasti mahdollisuuksia vuorovaikutussuhteen käsittelyyn, joita haluttiin tutkia lisää opinnäytetyössä. Tutkimukseen osallistui omaisyhdistyksen yhteistyökumppanina toimivan palvelukodin henkilökuntaa sekä omaisia.

Opinnäytetyön tavoitteena oli laajentaa nukketeatteriprosessi koskettamaan vuorovaikutussuhteen molempia osapuolia ja osoittaa sen vaikuttavat piirteet. Metodista työstettiin opas, joka soveltuu käytettäväksi eri kohderyhmien kanssa. Lisäksi metodista haluttiin saada väline omaisten edunvalvontaan. Työhön vaikuttivat nukketeatterin, soveltavan draaman, käsityön terapeuttisuuden sekä vuorovaikutuksen teoriat. Keskeisiksi nousivat Nonviolent communication –malli, sekä sosiokulttuurisen innostami-sen periaatteet. Metodin rakenne muodostui devising-teatterin ja afrikan mallin pohjalta. Kirjallisuustiedon lisäksi aineistoa tuotettiin laadullisen tutkimuksen keinoin kysely- ja havainnointilomakkeilla. Lomakkeet koskivat toteutettuja ohjauksia, joiden avulla metodia kehitettiin. Työskentelyn myötä nukketeatteriprosessi kehittyi nukkedraamaksi.

Opinnäytetyön tuloksena on syntynyt nukkedraamaopas. Nukkedraama hyödyntää esimerkiksi luovaa kirjoittamista, draamallisia harjoitteita ja käsitöitä. Metodi on todettu toimivaksi mielenterveyskuntoutujien omaisten ja hoitohenkilöstön kanssa. Jatkossa työtä voisi kehittää tutkimalla metodin varioitavuutta esimerkiksi kohderyhmien, painopisteiden ja keston muuttamisen avulla.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013