CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Pia Rehn. Laatua elämään! Asiakaskysely Tammelan palvelukeskuksen kädentaitopajan asiakkaille. Opinnytetyö

Opinnäytetyössä työelämäyhteytenä toimi Tammelan palvelukeskuksen avoin kädentaitopaja. Tammelan palvelukeskus on yksi neljästä Tampereen kaupungin omista palvelukeskuksista. Kädentaitopaja tarjoaa ilmaista kädentaitojen ohjausta kaikille ikäihmisille ja eläkeläisille. Kädentaitopajalta löytyy erilaisia materiaaleja ja välineitä valmiina asiakkaiden käytettäväksi.

Taustatietona opinnäytetyössä käytettiin aiemmin tutkittua tietoa vanhuudesta elämänvaiheena, elämänlaadusta, eläkkeestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista ja kädentaidoista. Aineistona käytettiin asiakaskyselyyn tulleita vastauksia, joita oli 20 kappaletta. Asiakaskysely suoritettiin paperisena kyselynä, joka sijoitettiin kädentaitopajalle, vapaasti vastattavaksi ja palautettiin umpinaiseen vastauslaatikkoon. Vastausaikaa kyselyyn oli kuukausi. Kyselystä saatua aineistoa käsiteltiin laadullisesti ja määrällisesti. Kysely oli kohdistettu kaikille kädentaitopajan asiakkaille iästä ja käyntiajasta riippumatta.

Vastaajien mukaan Tammelan kädentaitopaja täytti sille asetetut tavoitteet hyvin. Kyselystä saatujen vastausten perusteella voitiin todeta, että kädentaitopajan toimintaan osallistuminen paransi asiakkaiden elämänlaatua ja lisäsi sosiaalisia suhteita. Kädentaitopajan käytännön toiminta oli asiakkaiden mielestä hyvää. Asiakkaat olivat myös tyytyväisiä pajan tarjontaan ja työskentelytiloihin. Vastauksien perusteella kädentaitopajan mainontaan ja palautteen an-tamisen mahdollisuuksiin kannattaa kuitenkin kiinnittää jatkossa huomiota.

 

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013