CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Kirsi Salo. Lupaus laadukkaasta leiristä. Lasten Kesä ry:n leiritoiminnan laatukäsikirjan sisäinen auditointi. Opinnäytetyö

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi lastensuojelujärjestö Lasten Kesä ry, joka järjestää lasten ja nuorten leirejä ympärivuotisesti koulujen loma-aikoina. Opinnäytetyön tekijä on työskennellyt järjestössä usean vuoden ajan, joten oli luontevaa tehdä opinnäytetyö tutulle ja tärkeälle toimijalle.
Lasten Kesä ry:n laatukäsikirja Leirilupaus ohjaa järjestön leiritoiminnan suunnittelua ja järjestämistä. Tutkimuksen tarkoituksena oli luoda laatukäsikirjasta ajankohtainen ja toteutuvaa leiritoimintaa vastaava uudistettu, yksiselitteinen ja selkeärakenteinen Leirilupaus. Tutkimuksesta saatujen tulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten pohjalta Leirilupauksesta laaditaan päivitetty versio.

 

Tutkimus suoritettiin leirihenkilökunnan eli leirin johtajien, ohjaajien sekä keittiö- ja siivoushenkilökunnan haastatteluin. Lisäksi leiritoimintaa havainnoitiin kesän 2012 ajan. Tutkimusaineisto kerättiin järjestön kahdesta leirikeskuksesta Hauholta ja Miehikkälästä eikä leirikeskusten tuloksia eroteltu toisistaan. Myös Lasten Kesä ry:n toimintaa esitteleviä esitteitä, asiakirjoja ja muita julkaisuja hyödynnettiin Leirilupauksen päivittämisessä.
Työn teoreettisen viitekehys käsitteli laatua, laadun hallintaa ja arviointia organisaatiossa sekä laadunhallinnan dokumentointia laatukäsikirjaan. Toinen työn keskeinen teoriasisältö oli lastensuojelu ja etenkin lasten ja nuoren leiritoiminta yhtenä ehkäisevän lastensuojelun toimintamuotona.

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013