CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Tasaus-kampanja tarttuu ihmiskauppaan
Kolmasosa maailman ihmiskaupasta tapahtuu Kaakkois-Aasian alueella, ja valtaosa ihmiskaupan uhreista on naisia. Ihmiskaupan uhrit työskentelevät esimerkiksi prostituoituina, kotiapulaisina, kerjäläisinä tai halpatyövoimana tehtaissa ja rakennus- ja kalastusteollisuudessa.

Elisabeth Rehn antoi äänensä kampanjalle

Pitkän uran ihmisoikeuksien ja ihmisarvoisen elämän puolustajana tehnyt  Elisabeth Rehn  vetoaa ihmiskaupan kitkemiseksi Tasauksen tietoiskussa, joka pyörii Ylen kanavilla 18.3.–31.3.2013.

Tasaus näkyy myös verkossa, jossa jokainen voi laskea oman ihmiskauppa-arvonsa osoitteessa  www.tasaus.fi . Lopputuloksen voi jakaa Facebookissa.

Ihmiskaupan uhrit uuteen alkuun

Suomen Lähetysseuran kumppaneiden ihmiskaupan vastaisen työn tavoitteena on ihmiskaupan uhrien turvallinen kotiinpaluu, yhteisöihinsä kotiutuminen ja uusien toimeentulomahdollisuuksien löytäminen. Uhreille tarjotaan terveydenhuoltoa, psykologista tukea ja mahdollisuuksia kouluttautua uuteen ammattiin. Ammattikoulutuksen, naisten tukiverkostojen ja pienyrittäjyyden kautta kovia kokeneet nuoret saavat uuden alun.

Nykyajan orjuus ylläpitää köyhyyttä

Ihmiskauppa heikentää yhteiskuntien hyvinvointia ja rapauttaa niiden kantavia rakenteita. Jos ihmiskauppaan joutuneet tytöt pääsisivät kouluun ja naiset saisivat tehdä ansiotyötä itselleen ja perheelleen, heillä olisi mahdollisuus vaikuttaa elämänsä suuntaan ja nousta köyhyydestä.

Ihmiskaupan uhreilta on usein evätty oikeus palkkaan, omaisuuteen, koulutukseen, huolenpitoon, perheeseen, lepoon ja vapaa-aikaan. Ihmiskauppa kutsutaankin nykyajan orjuudeksi; se on ihmisoikeusrikos, joka loukkaa yksilön ihmisarvoa, koskemattomuutta ja oikeutta vapauteen ja turvallisuuteen.

Tue naisia tasaamalla

Parantamalla naisten elämää voimme vähentää koko yhteiskunnan köyhyyttä. Koulutettujen ja terveiden naisten lapsista kasvaa koulutettuja ja terveitä yhteiskunnan jäseniä. Tasaamalla annat naiselle arvon, ammatin ja tulevaisuuden ja olet mukana katkaisemassa köyhyyttä.

Tasaus on Suomen Lähetysseuran vuosittainen kampanja, jolla tuetaan ulkoministeriön osittain rahoittamaa kehitysyhteistyötä eri puolilla maailmaa.

Tasaus-kampanja alkaa kevätpäiväntasauksesta 20.3. ja huipentuu syyspäiväntasauksen 22.9.2013 ympärille.

www.tasaus.fi

Suomen Lähetysseura on vuonna 1859 perustettu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö, joka toimii 30 maassa yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa. Lähetysseura on myös ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö ja yksi Suomen suurimpia kehitysyhteistyöjärjestöjä.  www.suomenlahetysseura.fi

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013