CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Mari Miikkulainen. Saven salaisuuksia : Tutkielma saven käytöstä terapeuttisessa taideilmaisussa. Opinnäytetyö
Opinnäytetyö koostui kirjallisuuskatsauksesta sekä toiminnallisesta osuudesta. Kirjallisuuskatsaus jakautui kahteen eri osioon: teoreettiseen tutkimustietoon sekä mytologiaa ja uskomuksia käsittelevään osuuteen. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus piti sisällään viisi kertaa kokoontuneen kehitysvammaisten nuorten ryhmän sekä kaksi erillistä kaikille avointa työpajaa. Tutkimustietoa, uskomuksia ja toiminnallisessa osuudessa koettua ja havaittua verrattiin toisiinsa ja pyrittiin selvittämään, millä tavoin ja millaisin harjoituksin savea voidaan hyödyntää terapeuttisessa taideilmaisussa.

Opinnäytetyön avulla selvisi, että saveen liittyy ominaisuuksia, jotka tekevät siitä potentiaalisen materiaalin terapeuttiseen taideilmaisuun. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki ihmiset kokisivat saven terapeuttisena materiaalina. Voimaannuttavan työskentelyn välineenä savea voidaan käyttää opinnäytetyössä esiin tullein menetelmin ja niitä soveltaen. Uusia menetelmiä voidaan kehittää opinnäytetyössä esiin tullutta teoriatietoa hyödyntäen.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013