CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Virve Sankala. Kestävää käsityötä: Työpaja Kierrätystehtaalle. Opinnäytetyö
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa uusi käsityöpaja Kierrätystehdas-tapahtumaan eli luoda uusi ohjauspalvelu.Tämä ohjauspalvelu testattiin prototyyppinä ja konseptoitiin. Tämän käytännön osuuden lisäksi tutkittiin, miten käyttää yleisesti käsitöitä kestävän kehityksen kasvatukseen ja miten järjestää työpaja aiheesta.

Opinnäytetyö oli tutkimusotteeltaan toiminnallinen ja kvalitatiivinen ja se sisälsi avoimia kysymyksiä. Tärkeässä osassa opinnäytetyössä oli Case study -tutkimusmenetelmä. Opinnäytetyö ei pyrkinyt vastaamaan yksiselitteisesti kaikkiin kestävän kehityksen kasvatuksen eikä edes kestävän käsityön kysymyksiin ja ongelmiin vaan havainnoimaan kestävän kehityksen eri puolia ja muodostamaan niistä toiminnallinen tutkimus. Opinnäytetyö jakautui kahteen osaan: teoreettiseen ja soveltavaan. Teoreettisessa osassa tutkittiin kestävän käsityön teemoja sekä ohjauspalvelun kehittämistä sekä kehitettiin mielikuvapohjainen pajasuunnittelun malli. Soveltavassa osassa näitä tietoja peilattiin työpajaan. Soveltavassa osassa esiteltiin kattavasti koko työpajaprosessi.

Vaikka tämä opinnäytetyö käsitteli yhden työpajan suunnittelua ja toteutusta, voi sen havaintoja soveltaa yleisesti ohjauspalvelun tai työpajan kehittämiseen sekä kestävän kehityksen kasvatukseen.

Opinnäytetyön tuloksista kävi ilmi, että jo lyhyellä työpajalla tai tapahtumalla voi vaikuttaa myönteisesti kestävän kehityksen ajatteluun. Jatkotoimenpiteenä ehdotettiin, että asialle tarvittaisiin lisätutkimusta. Lisäksi todettiin, että ihmiset tarvitsisivat kaupungissa enemmän tiloja, joissa päästä vapaasti toteuttamaan itseään käsityön avulla. Lisäksi opinnäytetyön tuloksena syntyi itse työpaja ja siihen liittyvät produktit, jotka ovat tässä opinnäytetyössä liitteenä ja jotka ovat kaikkien käytettävissä.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013