CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Minna Heikkilä. ”Kun istutaan ringissä ja toinen hieroo toista, niin se on: Lapsihieronta päiväkodissa. Opinnäytetyö

 

Vastauksia tutkimuskysymyksiin etsittiin havainnoinnin, keskusteluiden, tunnelmakirjoitusten,
kyselyiden, päiväkirjamerkintöjen ja lasten piirustusten avulla. Lapsihieronnalle on ominaista, että siinä lapset opetetaan hieromaan toisiaan oletuksena, että hyvä kosketus nostaa kynnystä negatiiviseen koskettamiseen.

Lapsihieronnan tutkimusten ja tiedon puutteen vuoksi työssä
teoriapohjana käytettiin klassisen hieronnan tutkimuksia. Työssä esitellään hierontaan liittyvä elämän ylläpitämiselle välttämätön rauhoittumisjärjestelmä, jossa vaikuttavana aineena toimii oksitosiini-niminen hormoni.

Opinnäytetyön tutkimuksen perusteella lapsihieronnan voi hyvin yhdistää
päiväkodin muuhun toimintaan. Säännöllisesti toteutettuna sillä on rauhoittavia vaikutuksia sekä yksittäiseen lapseen että koko lapsiryhmään. Se
vaikuttaa positiivisesti myös lasten keskittymiseen ohjatuilla tuokioilla. Tutkimus osoittaa myös, että lapsihieronta vaikuttaa eri sukupuolten välisen
keskinäisen leikin lisääntymiseen sekä kiusaamisen vähenemiseen.

Tutkimuksen mukaan lapsihieronta on yksinkertainen, toimiva sekä lasten, henkilökunnan että vanhempien positiivisena kokema toimintamenetelmä. Lasten myötä se leviää koteihin ja soveltuu täten hyvin myös päiväkodin
ja vanhempien välisen kasvatuskumppanuuden työvälineeksi.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013