CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Iida Löppönen. Muistoista Digitarinaksi : Digital storytelling -menetelmä ikääntyneiden ohjaustyössä. Opinnäytetyö
Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, miten ikääntyneille suunnatun Digital storytelling -menetelmän ohjaaminen tulisi järjestää ja mitä asioita ohjauksessa tulee ottaa huomioon. Tarkoituksena oli myös selvittää, millainen Digital storytelling -menetelmä soveltuu ikääntyneille. Tätä varten suunniteltiin ja toteutettiin digitarinaprojekti, jonka aikana jokainen osallistuja teki oman digitarinan.

Taustateoriassa käsiteltiin Digital storytelling -menetelmää, toimintakykyä ja toimijuutta, muistelua sekä ikääntyneiden ja teknologian suhdetta. Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus. Aineistonhankintamenetelminä käytettiin havainnointia ja osallistujien sekä ohjaajien haastattelua.

Tutkimustuloksista käy ilmi, että Digital storytelling -menetelmää voidaan onnistuneesti soveltaa ikääntyneiden ohjauksen välineeksi. Menetelmä tuotti osallistujille positiivisia kokemuksia sekä vahvisti ryhmän yhteishenkeä ja huumoria. Osallistujat pääsivät tutustumaan uudenlaiseen toimintaan, jonka kautta he saivat myös oppimisen ja onnistumisen kokemuksia.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013