CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Emma Nurmi. Woman Is Not a Banana: Ajatuksia taiteen merkityksistä ja prosessikuvaus taidenäyttelyn synnystä. Opinnäytetyö

 

Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Opinnäytetyö kuvasi henkilökohtaisen taiteellisen prosessin vaiheet. Kirjallinen osuus keskittyi taiteellisen prosessin kuvaamiseen lähdekirjallisuuden ja prosessin aikana pidetyn työpäiväkirjan sekä otettujen valokuvien tukemana. Taustateoriassa perehdyttiin myös taiteen erilaisiin merkityksiin ja sen erilaisiin vuorovaikutuksiin.

Taiteellinen prosessi ja sen myötä syntyneet työt saivat ideansa Tansaniassa suoritetuista kahdesta työharjoittelujaksosta ja niiden myötä heränneistä ajatuksista ja tunteista naisten asemaa kohtaan Tansaniassa.

Taiteellisen prosessin tavoitteena oli kehittyä ammatillisena ja teknisenä osaajana, oppia prosessinomaisen työskentelyn kulku ja saada aikaan taidenäyttely. Taidenäyttelyn tavoitteena oli välittää tekijänsä kokemia ja tuntemia asioita taiteen keinoin sekä näyttää palasia tansanialaisten naisten elämästä ja toisesta kulttuurista.

Opinnäytetyö oli prosessikuvaus, ja sen lopputuloksena oli esittää Woman Is Not a Banana -taidenäyttely. Taidenäyttelyä koskevien tavoitteiden toteutumisesta todisteena ovat taidenäyttelyissä kävijöiltä saatu palaute.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013