CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Yuri Na. Craftology. Redefining Contemporary Craft in Culture, People, and Sustainability. Väitös

Aalto yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Taidekäsityötä ei enää mielletä ensisijaisesti yksittäisten nimekkäitten taitelijoiden tuotantoon, vaan tekijöiden koulutuksen ja ammattitaidon spektri on laaja. Kiinnostuksen keskiössä on materiaaleiltaan, käyttötavoiltaan ja tekniikoiltaan jatkuvasti uudistuva käsintekeminen. Tämä on muuttanut koko taidekäsityön käsitettä ja synnyttänyt uuden akateemisen tutkimuksen haaran.

On tullut tarve määritellä taidekäsityön käsitettä uudelleen. ”Craftologia” eli taidekäsityöntutkimus lähestyy aihettaan monitieteisesti, yhdistellen muotoiluntutkimukseen esimerkiksi kulttuurin- ja kuluttajatutkimusta, antropologiaa ja filosofiaa.

− Omassa tutkimuksessani keskityn luotaamaan sitä, millaisessa vuorovaikutussuhteessa taidekäsityö sekä sen tekijöiden ja kuluttajien arvot ja elämäntyylit ovat keskenään. Tuloksista käy ilmi, että taidekäsityön arvostus on usein vahvasti kytköksissä ajatukseen kestävästä kehityksestä, kertoo Yuri Na.

Vaikka taidekäsityö on poikkeuksetta kalliimpaa kuin teollinen sarjatuotanto, ei sen arvostus näytä Nanin mukaan liittyvän niinkään tuotteiden statusarvoon. Alan harrastajat ja taidekäsityön ostajat arvostavat ennen kaikkea tuotteiden valmistamiseen investoitua aikaa. He tuntevat valmistusprosessit ja osaavat siksi kunnioittaa niihin käytettyä vaivaa ja luovuutta.

lähde: Aalto-Yliopiston väitöstiedotteet

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013