CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Vuoden lapsuusteko 2012

Lapsuudentutkimuksen seura ry. on myöntänyt Vuoden lapsuusteko 2012 -tunnustuspalkinnon Kajaanin kaupunginteatterin Paha lapsi – Viattomuuden puolustus –teatteriesitykselle sekä siihen liittyvälle täydennyskoulutukselle. Teatteriesityksen on käsikirjoittanut Anna Krogerus ja ohjannut Eero-Tapio Vuori.Esitys on tarttunut ajankohtaiseen aiheeseen käsitellessään särkyvän perheen tarinaa pienen pojan näkökulmasta. Se tarkastelee lapsuutta ja lasten kokemusta vaikuttavasti taiteen keinoin, haastaen katsojaa
tarkastelemaan käsitystään lapsista ja lapsuudesta uudella tavalla.

Palkintolautakunta arvosti erityisesti sitä, että teatteriesitys on sisältynyt yhtenä osana Oulun yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelujen AIKOPA:n täydennyskoulutukseen opetus- ja oppilashuollon ja sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle.

Esitys ja sen pohjalta rakennettu täydennyskoulutus sisältävät useita tasoja, joissa lasta ja lapsuutta lähestytään tuoreesti, ’lapsen silmin’, moralisoimatta tai tuomitsematta. Käsikirjoituksen syntyyn vaikuttivat sekä varhaiskasvattajien keskuudessa käyty keskustelu ”pahoista lapsista” että lapset itse, joita käsikirjoittaja Anna Krogerus haastatteli. Monikerroksisuutta on tuettu keskusteluilla, joita on järjestetty lasten kanssa toimivien ammattilaisen täydennyskoulutuksen yhteydessä. Esityksen herättämät tunteet ja ajatukset ovat haastaneet ammattilaiset asettumaan lapsen asemaan.

Palkittavalle luovutetaan palkinnoksi 12 -vuotiaan Viljami Viitasen maalaus Arki. Maalaus on tehty Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulun oppilastyönä.

Ensimmäistä kertaa jaettavaan Vuoden lapsuusteko 2012 -tunnustuspalkintoon tuli määräaikaan mennessä 13 ehdotusta. Palkittavasta päätti Lapsuudentutkimuksen seuran valitsema palkintolautakunta: professori Pauline von Bonsdorff, YTT, tutkijatohtori Johanna Kiili, YTT, yliopistonlehtori Aino Ritala-Koskinen ja VTT, tutkijatohtori Niina Rutanen.

Palkinnon taustaa:
http://www.lapsuudentutkimus.fi/toiminta/tunnustuspalkinto.html

Vuoden lapsuusteko 2012 -tunnustuspalkinto jaettiin yhdistettyjen V Lapsuudentutkimuksen päivien ja XI Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä Tieteiden talolla 16.11. Lapsuudentutkimuksen seuran ja
Nuorisotutkimusseuran ensimmäistä kertaa yhdessä järjestämät päivät kokosivat yhteen laajan joukon seurojen edustamien alojen tutkijoita pohtimaan lapsuuden ja nuoruuden tieteellisten ja yhteiskunnallisten
tulkintojen eroja ja yhtäläisyyksiä. Konferenssin teemana oli Lapsuutta ja nuoruutta tulkitsemassa.

Palkintolautakunnan yhteyshenkilö Johanna Kiili
Email: johanna.j.kiili at jyu.fi, Puhelin: +358 40 805 4472

Lapsuudentutkimuksen seura ry:n puheenjohtaja Maarit Alasuutari
Email: maarit.alasuutari at uta.fi, Puhelin:  +358 40 1909711

http://www.lapsuudentutkimus.fi

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013