CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Hoida mieltäsi luonnollisesti

 

Osallistuin Faktia-koulutuksen pitämään kurssiin Terapeuttinen puutarhatoiminta, joka kesti keväästä syksyyn. Kurssilla luennoi eko- ja ympäristöpsykologi Kirsi Salonen, joka on vuosia tutkinut luonnon vaikutusta nykyihmisen psyykkeeseen. Salonen kertoi, miten luontoympäristössä ihmisen keho elpyy: pulssi rauhoittuu, jännittyneisyys laskee ja mieliala kohenee. Luonnossa oleminen elvyttää tarkkaavaisuuden ja parantaa ajattelua. Tutkimusten mukaan myös valkosolujen määrä lisääntyy. Puoli tuntia luonnossa olemista vastaa verenpaineelle samaa kuin yksi pilleri verenpainelääkettä.

Kirsi Salonen vei meidät metsään, kuten muutkin hänen asiakkaansa. Teimme tutkimusretkiä mieliimme koulutuskeskuksen viereisellä metsäpalstalla ja Torronsuon kansallispuistossa. Mielipaikkoja ja kauniita luonnon muovaamia yksityiskohtia löytyi runsaasti valtatien ja teollisuusalueen välisestä metsästä sateisena huhtikuun päivänä. Saimme omakohtaisen kokemuksen luonnon vaikutuksesta: keskustelu ja kokemusten jakaminen kävi metsässä vilkkaampana kuin koskaan luentosalissa.

Vihreä hoiva

 

Faktian kurssi oli kokonaisuus, johon kuului Forssassa neljä lähiopetuspäivää, joiden välillä teimme tehtäviä. Lähiopetuspäivät koostuivat luennoista, keskusteluista ja käytännön harjoituksista. Kurssin tehtävänä oli lisätä tietoa viherympäristön vaikutuksista hyvinvoinnille sekä tarjota vinkkejä sen toteuttamiseen. Hortonomi Tarja Tontti luennoi meille viherympäristön suunnittelusta ja kasvien kasvuvaatimuksista sekä siitä, miten toteuttaa puutarhatoimintaa asiakkaiden kanssa.

 

 

Suurin osa olivat työelämässä ja hakemassa lisää ideoita työhönsä sekä saamassa vahvistusta omalle kiinnostukselle vihreästä hoivasta eli Green Caresta. Olin kurssin ainoa päätoiminen opiskelija, jolla ei ollut omaa vakituista työ- ja toimintaympäristöä välitehtävien toteuttamiseen. Onneksi tämä toimintaympäristön puuttuminen ei ollut ratkaisevaa kurssin suorittamisen kannalta, sillä olin kesän töissä ohjaajana Kellokosken sairaalan puutarhatyökeskuksessa, jossa pystyin toteuttamaan kurssilla opittuja asioita.

Puutarhaterapiaa

Osallistuin Faktian koulutukseen, sillä olen kiinnostunut puutarhan ja viherympäristön terapeuttisista vaikutuksista. Olen asunut maalla suurimman osan elämästäni, ja lapsuuden leikkien ja myöhempien harrastusten myötä tottunut kulkemaan metsissä. Koen, että terapeuttisen käsillä tekemisen ja luonnon kanssa elämisen pystyy yhdistämään erinomaisesti puutarhaympäristössä. Olen työharjoitteluissa tutustunut alan työympäristöihin, ja haaveissa on työllistyä ihmisten ja luonnon väliin. Ohjaustoiminnan artenomeille on erityisen tärkeää ottaa luonto ja puutarhatoiminta huomioon tulevissa työhaasteissaan, viriketoiminnan järjestämisessä eri asiakaskunnille. Luontoympäristö tarjoaa loputtoman määrän virikkeitä eri-ikäisille kuten puutarhanhoito tuo iloa, oppimista ja terapeuttisutta jokaiseen arkipäivään.

 

Terapeuttista puutarhatoimintaa on helppoa järjestää. Kurssille osallistuneissa työyhteisöissä toteutettiin kesän aikana useita projekteja viljelyn, oleskelupihan kunnostuksen ja metsäretkien myötä. Positiivisia kokemuksia kurssilaisilta tuli runsaasti: ylivilkkaat ja aggressiiviset lapset rauhoittuivat, yhteisöllisyys parani ja ulkona vietettiin enemmän aikaa. Metsäretket ja viljeleminen sopivat kaiken ikäisille, lapsille puutarha voi toimia oppimisympäristönä ja vanhuksille fyysisen kunnon ylläpitäjänä ja muistojen herättäjänä.

 

Alan koulutuksesta ei ole ylitarjontaa. Muutamat oppilaitokset ympäri Suomea tarjoavat täydennyskoulutuksena lyhytkursseja, jotka ovat kaikki maksullisia. Vähävaraiselle opiskelijalle ne voivat olla kohtuuttoman kalliita. Minulle Faktian kurssi oli sijoitus itseen, sillä kurssista on varmasti hyötyä tulevaisuuden työssäni.

 

Jos kiinnostuit, löydät lisätietoa esimerkiksi seuraavista lähteistä:

 

Salonen, Kirsi. 2010. Mielen luonto. Green Spot.

Rappe, Lindén & Koivunen. 2003. Puisto, puutarha ja hyvinvointi. Viherympäristöliitto ry.

www.gcfinland.fi

 

Teksti: Anna Puolakka, ohjaustoiminnan artenomi (AMK) -opiskelija

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013