CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Matkalla kehoon – liikeilmaisu tanssin muotona

 

Tanssissa ja liikkeessä tulee näkyväksi ihmisyyden ilmentymä ja vaikuttavuus

Pääaineopintoihin liittyen käytin vertaisohjauksessani ohjaustoiminnan artenomi -opiskelijoille liikeilmaisua itseilmaisun muotona. Tavoitteeni ohjauksessa oli esitellä ja rohkaista käyttämään tanssia ryhmänohjausmenetelmänä ilman varsinaista tanssin ja koreografian tuntemusta.

Tanssi ja liike on pitkälle kehonhallintaa mutta voi olla myös sisäisestä tai ulkoisesta intentiosta, impulssista alkunsa saavaa liikekieltä, joka on jokaisella ihmisellä omanlaista tulkintaa: itseilmaisua. Tässä liikeilmaisun lähtökohtana on omaan kehoon keskittyminen, liikkeen tunteminen ja kehollisen sekä ympäröivän tilan hahmottaminen.

Kokemuksellista oppimista

Ohjauksen taustalla oli kokemuksellinen oppiminen ja konstruktivistinen oppimiskäsitys, joissa  henkilön oma kokemus ja lähtökohdat uuden oppimiselle sekä yhteisen toiminnan kautta tapahtuva uuden tiedon konstruointi ovat keskiössä. Ohjauksen alussa kävimme keskustelua siitä, mitä tanssi osallistujille merkitsee ja miten he sen kokevat. Lähdimme liikkeelle kehoa aktivoivilla harjoitteilla, siitä siirryimme vähitellen äänen ja musiikin yhdistämiseen liikkeeseen kehonliikettä säädellen eri tempoilla, liikeradoilla ja lopuksi vapauttaen kehon ja mielen mahdollisimman kontrolloimattomaan liikkeeseen.

Lähdimme kokeilemaan liikkeen muotoja ulkoisen impulssin kautta parityöskentelynä. Pari  antaa liikkeelle kosketuksella impulssin, jonka toinen tulkitsee antamalla liikkeelle muodon. Liikesarjaa toistavat ovat silmät kiinni keskittyen kehoonsa ja sen tuntemuksiin.  Tarkoitus on toistaa viiden liikkeen sarja. Liikesarjoista tehtiin esitys musiikkiin, jossa  omaa liikesarjaansa toistavat muodostivat ryhmän ja esityksen kautta yhteisen liikekielen. Esitykset olivat vaikuttavia ja koskettavia!

Arjen liike lähtökohtana

Halusin myös tuoda esiin jokapäiväisten liikesarjojen ja arjen liikkeen mahdollisuuden toimia tanssin koreografisena lähtökohtana. Teetin harjoituksen ryhmänä, jossa jokainen valitsi arjestaan liikesarjan, jota pyysin toistamaan erilaisissa tunnetiloissa, tempoissa ja liikeratoina.  Lopuksi teimme myös tämän harjoituksen esityksenä musiikkiin, jossa jokainen sai toistaa omaehtoisesti valitsemaansa  arkista liikesarjaa ainoana rajoitteena ryhmän muodostelmassa pysyminen.

Tärkeää välitön palaute

Lopuksi kävimme läpi osallistujien kokemuksia, mitä harjoitteet heissä herättivät ja mahdollisia uusia käsityksiä tanssista ja liikeilmaisun mahdollisuuksista kehotuntemuksen vahvistamiseen. Tärkeää on luottamuksellisen ja kannustavan ilmapiirin luonti jo alkuvaiheessa, mutta myös välitön positiivisen ja rohkaisevan palautteen antaminen ohjatessa. Alkuharjoitteiden merkitys vapautuneeseen liikeilmaisuun on oleellinen. Myös musiikin, tilan ja valaistuksen valinnoilla on merkittävä osa kokonaisuudessa ja osallistujien kokemusten onnistumisessa.

 

Rohkeasti kokeilemaan kehollisia itseilmaisumenetelmiä ohjauksessa!

 

Inspiraation lähteinä harjoitteissa on toiminut Raisa Foster

 

 

Teksti ja kuva Tea-Maria Paakkala, ohjaustoiminnan artenomi (AMK) -opiskelija

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013