CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Taina Järvinen. Persoona peliin: Kulttuurisen nuorisotyön vahvistaminen Turun kaupungin nuorisoasiainkeskuksessa. Opinnäytetyö

Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Työn teoriaosuudessa käsiteltiin kulttuurista nuorisotyötä, taidekasvatusta ja kokemuksellista taideoppimista. Kulttuurisen nuorisotyön teoriaosuudessa esiteltiin kulttuurisen nuorisotyön lähtökohtia, sisältöä, tehtäviä, tavoitteita, toimintaympäristöjä ja -muotoja. Teoriaosuudessa selvitettiin myös taidekasvatuksen tehtäviä kulttuurisessa nuorisotyössä. Kokemuksellinen taideoppinen oli tässä työssä keskeistä, ja teoriaosuudessa läpikäydään sen keskeisimmät periaatteet, ja näitä periaatteita käytettiin lähtökohtana työn osana toteutetussa Persoona peliin -työpajassa.

Opinnäytetyössä tutkittiin, miten nuoriso-ohjaajia voidaan tukea kulttuurisen nuorisotyön menetelmien käytössä. Tutkimusaineisto kerättiin työpajaan osallistuneille tehdyllä kahdella kyselytutkimuksella. Opinnäytetyön tutkimuksen tuloksena voidaan esittää, että nuoriso-ohjaajat ovat tulevaisuudessa halukkaita käyttämään enemmän kulttuurisen nuorisotyön menetelmiä. Nuoriso-ohjaajat tarvitsevat lisää koulutusta ja tietoa kulttuurisen nuorisotyön menetelmistä. Yhteistyö organisaation sisällä ja konkreettisten käytäntöjen luominen edistää kulttuurisen nuorisotyön juurtumista osaksi nuorisotalotyötä

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013