CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Kaisa Rajamäki. ”EI SUORITUSPAINEITA”: Ilmaisullisten ja toiminnallisten menetelmien käyttö psykiatrisessa päivätoiminnassa. Opinnäytetyö

Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

 

Opinnäytetyö sisälsi neljän ohjauskerran mittaisen toiminnallisen osion, johon kuului improvisointia, aisti-, mielikuva- ja liikeharjoituksia sekä musiikkia. Opinnäytetyön avulla pyrittiin myös tuomaan psykiatrisen päivätoiminnan ympäristöön uusia ideoita ja näkökulmia harjoitusten monipuoliseen käyttöön.

Opinnäytetyön taustateoriassa avattiin käsitettä ilmaisulliset ja toiminnalliset menetelmät. Myös mielenterveyskuntoutus ja -kuntoutuja ovat keskeisiä käsitteitä. Tutkimusmenetelminä käytettiin osallistuvaa havainnointia toiminnallisessa osiossa sekä kuntoutujien että ryhmän vakituisen ohjaajan haastattelua ja kuntoutujille suunnattua loppukyselyä.

Havainnoinnin perusteella voitiin todeta, että kuntoutujat lähtivät harjoituksiin mukaan hieman varautuneesti mutta hyvin. Ilmaisullisia ja toiminnallisia menetelmiä sisältävät harjoitukset sopivat osaksi psykiatrisen päivätoiminnan ryhmätoimintaa. Kuntoutujien antaman suullisen ja kirjallisen palautteen perusteella tuli ilmi, että kuntoutujat pitivät harjoituksia mukavana vaihteluna ryhmän toimintaan ja parhaimmillaan se vie ajatukset pois ahdistuksesta. Kuntoutujat kokivat harjoitusten jälkeen olonsa mukavaksi ja piristyneeksi. Harjoitusten käyttö vaatii ohjaajalta niiden tuntemista entuudestaan, sillä ohjaajan tulee osata ennakoida ohjauksen kulkua.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013