CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Julia Turunen. Sanojen valo: Kirjoittamalla voimaantuminen itsenäisesti ja ryhmässä. Opinnäytetyö

 

Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Ryhmän voimaantumista kirjoittamalla tutkittiin Omaiset mielenterveystyön tukena Kanta-Häme ry:n omaisista koostuvassa kirjoittajaryhmässä ja yksilön voimaantumista yksittäisen henkilön päiväkirjamerkintöjä ja runoja tutkien. Tutkimusaineistona käytettiin mielenterveyskuntoutujien omaisten antamaa kirjallista palautetta voimauttavan kirjoittajaryhmän vaikutuksesta heidän hyvinvointiinsa. Aineistona käytettiin myös opinnäytetyön tekijän kirjoittamia runoja ja päiväkirjamerkintöjä.

Päiväkirjamerkintöjen ja runojen analysointi osoitti, että kirjoittaminen on toiminut tutkimuksen kohteena olleelle henkilölle voimaannuttavana elementtinä ja näin ollen myös vaikuttanut myönteisesti masennuksesta toipumisen prosessiin. Omaisten kirjoittajaryhmään osallistuneet kokivat, että kirjoittaminen avasi heille mahdollisuuden voimaantumiseen, mutta prosessin läpikulkemiseksi kaivattiin enemmän aikaa kirjoittajaryhmässä. Keskeisimmiksi voimaantumista tukeviksi teemoiksi osoittautuivat sisäisen puheen ja ajattelun tapojen näkyväksi tekeminen, ajatusten ja ympäröivän maailman jäsentäminen sekä hyväksynnän ja myönteisen ilmapiirin luominen. Edellä mainitut mahdollistivat tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen sekä suhtautumistapojen ja asenteiden muutokset yksilön kasvun kannalta myönteiseen suuntaan.

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013