CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Sanna Sormunen. Hyvää oloa käsityöstä: Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia Kädentaitoryhmästä. Opinnäytetyö

 

Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Taustateoriassa avattiin mielenterveyden, käsityön ja hyvinvoinnin käsitteitä. Aikaisempia tutkimuksia käsityöstä ja sen vaikutuksista hyvinvointiin käytettiin hyödyksi toiminnan suunnittelussa, sekä tutkimustulosten tukena johtopäätöksiä tehtäessä.

Tutkimusmenetelminä käytettiin strukturoitua kyselyä sekä teemahaastattelua. Kysely suunnattiin kaikille toimeksiantajan asiakkaille ja sen tavoitteena oli selvittää heidän toiveitaan ryhmätoiminnan järjestämisestä sekä kerätä osallistujat kädentaitoryhmään, josta muodostui tutkimusryhmä opinnäytetyölle. Kädentaitoryhmä kokoontui kahdeksan kertaa kerran viikossa, minkä jälkeen heitä haastateltiin. Tästä muodostui päätutkimusaineisto.

Johtopäätöksissä todetaan, että kädentaidollisesta toiminnasta kiinnostuneille mielenterveyskuntoutujille Kädentaitoryhmään osallistumisella oli positiivisia vaikutuksia heidän hyvinvointiinsa. Kädentaitoryhmä auttoi saamaan onnistumisen ja innostumisen kokemuksia sekä lisäsi energiaa heidän loppupäiväänsä. Kädentaitoryhmällä oli myös rauhoittava vaikutus jota voidaan verrata jopa rauhoittavaan lääkehoitoon. Lisäksi voidaan todeta, että asiakkaat toivoivat ryhmätoimintaa myös tulevaisuuudessa.

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013