CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Mari Honkuri. Kierrätysriihi - Blogi yhteisöllisen ideoinnin foorumina. Opinnäytetyö

Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Työn teoriataustana oli Pirita Seitamaa-Hakkaraisen ja Kai Hakkaraisen tekstit yhteisöllisestä suunnittelusta sekä muun muassa Eija Kallialan ja Tarmo Toikkasen kirja sosiaalisesta mediasta ja blogeista.
Tutkimusaineisto koottiin sähköpostikyselyn avulla, jossa kysyttiin blogin osallistujilta heidän kokemuksistaan ja kehittämisideoistaan. Kyselyssä selvitettiin osallistujien aikaisempaa blogi-kokemusta, heidän osallistumisaktiivisuuttaan Kierrätysriihessä, kokemuksia blogin käytännöistä, ennakko-odotusten vastaavuutta todellisuuteen sekä kehittämisajatuksia yhteisöllisen ideoinnin ja blogin käytäntöjen suhteen.

Opinnäytetyön tutkimuksen tuloksena voidaan esittää, että blogi voi toimia yhteisöllisen ideoinnin toimintaympäristönä. Tutkimus osoittaa, että blogi toimii niin menetelmä- kuin materiaali-ideapankkinakin. Jatkossa blogia voi kehittää mm. julkaisemalla siellä kilpailuja, ohjevideoita ja tulostettavia ohjeita.

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013