CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Elina Manninen. Ilmaisun ihanuus. Tanssi- ja liikeilmaisun toimintamalli ja ohjaaminen kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Opinnäytetyö

Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Opinnäytetyön tutkimustehtävänä oli selvittää, millainen on toimivan tanssi- ja liikeilmaisun toi-mintamalli. Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n jäsenille ohjattiin tanssi- ja lii-keilmaisua kahdeksan viikon ajan. Tutkimusmenetelminä käytettiin ohjausten aikana tapahtuvaa osallistuvaa havainnointia sekä havainnointia, jossa ulkopuoliset havainnoijat tekivät havaintolo-makkeen avulla huomioita ohjauksesta ja sen sisällöstä. Yhtenä tutkimusmenetelmänä oli myös haastattelu.

Tanssi- ja liikeilmaisun havaittiin parantavan kehitysvammaisten henkilöiden kehonhallintaa, sillä heidän tasapainonsa, kehonosien tunnistaminen sekä suuntien ymmärtäminen paranivat ohjausten aikana. Harjoitukset lisäsivät ohjattavien itseilmaisua ja niiden kautta he saivat lisää rohkeutta ja itsevarmuutta.
Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry voi käyttää opinnäytetyön tuloksena syntynyttä tanssi- ja liikeilmaisun toimintamallia tanssi- ja liikeilmaisun kerhotoiminnan aloittamiseen, jos Hämeenlinnan kaupunki myöntää tulevaisuudessa rahoitusta kerhotoimintaan. Toimintamallia voi-daan käyttää myös muiden kohderyhmien, esimerkiksi lasten ohjaamiseen.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013