CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Suositeltavia kirjoja yrittäjyydestä

Perheyritys on enemmän

Elo-Pärssinen, Krista & Talvitie, Eveliina 
Helsinki: WSOYpro, 2010

 

Millä keinoilla perheyritykset onnistuvat sukupolvenvaihdoksissa? Mikä on perheyritysten merkitys Suomen kansantaloudelle? Miten kasvollinen omistajuus vaikuttaa yrityksen toimintakulttuuriin? Perheyritysten liiton asiantuntija Krista Elo-Pärssisen ja tiedottaja Eveliina Talvitien laatima kirja soveltuu perheyritysten omistajille, perheyrityksissä työskenteleville perheen ulkopuolisille sekä muille jatkuvuuteen tähtääville yritystoiminnan ammattilaisille. Perheyrityksillä on historiansa lisäksi tulevaisuus, koska ne pyrkivät pikavoittojen sijaan turvalliseen kasvuun. Perheyritysten kvartaali on neljännesvuosisata, koska niiden tavoitteena on siirtää yritys seuraavalle sukupolvelle. Perheyritys on enemmän kertoo suomalaisten ja ulkomaisten perheyritysten tarinoiden kautta pitkäjänteisen menestymisen aineksista. Kokonaisuus rakentuu vastavoimille: järki-tunteet, vanha-uusi, yksilö-yhteisö, luopuja-seuraaja. Perheyrityksen menestys rakentuu näiden voimien tasapainolle. 

 

 

Yrittäminen kannattaa aina!

Keitele, Jukka 
Uranus konsultointi 
Helsinki: Books on Demand, cop. 2008

Kuluvan vuosikymmenen (2001-2010) aikana 80 000 yritystä vaihtaa omistajaa tai lopettaa toimintansa. Yrittäjyyttä kannustetaan monin tavoin ja siihen annetaan koulutusta. Moni joutuu tekemään työpaikkansa itse "pakkoyrittäjänä", mutta "mahdollisuusyrittäjälle" on monilla aloilla hyvät markkinat juuri nyt. Mitä pitää osata, mitä pitää tietää? Missä iässä on hyvä aloittaa? Miten tunnistaa tilaisuuden? Miten yrittäjät menestyvät? Miten ja miksi he ovat menestyneet käytännössä, tosielämässä? Miten välttää yrittäjyyden sudenkuopat? Kannattaisiko aloittaa franchise-ketjun jäsenenä? Tässä kirjassa tunnetut yrittäjät kuten maailman suurimman kyläkaupan kauppias Vesa Keskinen, pizzakeisari Rabbe Grönblom, firmansa autotallista pörssiin vienyt Heikki Vienola, mutta myös pienet yrittäjät monilta eri aloilta kertovat, miten ovat sen tehneet. Myös yrittäjien tuki- ja neuvontaorganisaatiot esittäytyvät kirjan sivuilla. Kirjassa on hyvin vähän teoriaa ja runsaasti käytäntöä, käyttötietoa ja eläviä esimerkkejä kouluttajille, opiskelijoille ja omaa yrittäjyyttä suunnitteleville. Taulukot ja kaaviot eivät tämän yrittäjyyden inspiraationlähteen sisältöä kuormita. Tarinoista ja toimitustyöstä ovat vastanneet Uranus.fi ja toimittaja Jukka Keitele. Toimittajan 22-vuotiaana aloittama ensimmäinen yrittäjyyskokemus eli Pankkiiriliike Keitele & Tommila Oy:n tarina käydään myös läpi kirjan loppupuolella.

 

 

Kantapään kautta: kirja rohkeista epäonnistumisista

Piippo, Tuuti & Peltola, Miika
Helsinki: Tammi, 2012

Mitä kuvataiteilija ajatteli istuessaan sellissä teoksensa takia? Miksi pikkufirma tuhlasi kymmenen miljoonaa euroa mainontaan? Millainen oli epäonnistuminen, josta edes Jari Sarasvuo ei toivu koskaan? Kirjassa kerrotaan suomalaisista huippuyrittäjistä ja -ideoista ja siitä, mitä pahimmistakin epäonnistumisista voi oppia. Kirja on ensimmäinen suomenkielinen julkaisu nousevasta puheenaiheesta. Kirjoittajat ovat syventyneet epäonnistumista käsittelevään kansainväliseen kirjallisuuteen ja peilaavat kotimaisia tarinoita sen valossa. Haastattelujen pohjalta kirjoitettujen tarinoiden lisäksi kirja tarjoaa työkaluja rohkeaan ja älykkääseen epäonnistumiseen.

 

 

Puoli kolmen juna

Pilto, Aarne 
Helsinki: Edico, 2011 

Aarne Pilton toinen romaani on väkevää ja värikästä sodanjälkeisen elämän kuvausta. Metsätöihin jo kymmenvuotiaana kyllästynyt nuorimies lähtee etelän maille koulusta selvittyään. Kotiseudulta lähtemisessäkin on jotain erikoista ja lopullista: Puoli kolmen juna saapui jokaisena päivänä Kajaanin suunnasta Utajärvelle. Se oli käsite, jota vanhemmat ihmiset eivät edes mieltäneet kellonaikaan liittyväksi. Eräskin Utoksen isäntä meni asemapäälliköltä kysymään: "Mihin aikaan se puoli kolomen juna tullee Utajärvelle?" "Sehän tullee nelijätoista kolomekymmentä joka päivänä ympäri vuojen". "No miksikä sen junan nimi on sitte puoli kolomen juna?" "Siihen sinun on kysyttävä tieto viisaammilta miehiltä, kun minä oon".

Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä tulijoita junassa oli vähemmän kuin lähtijöitä. Lähtö puoli kolmen junalla tiesi monille nuorille lopullista lähtöä pienestä maaseutupitäjästä. Helsingissä elämisen tapoihin ja työnteon rytmiin oppiminen tuotti vaikeuksia ankarista oloista muuttaneelle, koska tehtaissa oli tehtävä työtä "jarrutellen". "Kellokallen" katsoessa aikaa urakkahinnoittelua varten, oli työvaihe tehtävä verkkaisesti. Näin teki kirjan päähenkilökin, kuten vanhemmat miehet olivat opettaneet, mutta urakan saatuaan hän tekin työt täydellä teholla ja sai ansaituksi viikossa kuukauden palkan. Tämä ratkaisu oli virhe, jonka takia hän olisi saanut työtovereiltaan selkäsaunan, jollei olisi ehtinyt ottaa lopputiliä ja häipynyt kesäloman viettoon kotiseudulleen Utokselle. Maaseudulta pääkaupunkiseudulle paikkaansa hakevalle moninaiset työtehtävät opettavat uudenlaista elämää kovimman kautta. Aarne Pilto kuvaa ankaraa ja puutteellista, mutta henkisesti rikasta työväen ja yrittäjyyden arkea huumorinpilke silmäkulmassaan. Kaiken keskellä kirjan päähenkilö elää parasta nuoruuttaan, suorittaa sotaväen ja ottaa ensiaskeleensa itsenäisen yrittäjän ammatissa.

 

 

Minustako yrittäjä?

Pyykkö, Manne 
Helsinki: WSOYpro, 2011

Minustako yrittäjä? tarjoaa yrittäjyyttä suunnittelevalle tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä taitoja ja ominaisuuksia yrittäjä tarvitsee menestyäkseen.

 

 

Brändikäs

Sounio, Lisa 
Helsinki: Talentum, 2010

 

Suomessa ei ole koskaan puhuttu brändeistä yhtä paljon kuin nyt. Eikä ymmärretty markkinointia yhtä kapeasti. Brändi koskettaa kaikkia, poliitikoista ja pörssipomoista pikkuyrittäjiin ja työnhakijoihin. Brändityöryhmät eivät avaudu kansalle. Markkinointikirjat ovat vaikeaselkoisia. Mainos- ja mediatoimistojen tarjoama brändäys on harvojen herkkua. Brändikäs on vastaisku perinteille ja pönötykselle. Kuka tahansa onnistuu, kun oivaltaa, että bisnes on teatteria ja tarina turinaa. Brändikäs on napakka tietopaketti, joka kertoo miksi ja miten brändätä, ja samalla tienata. Brändikäs antaa työkalut markkinoida pennillä. Tiiviit tarinat pyrkivät pitämään lukijan otteessaan.

 

 

Rohkeasti maailmalle: onnistu liike-elämässä ja ihmisenä

Salonen, Petri I. 
Helsinki: Talentum, 2010

Houkuttaako kansainvälinen ura? Vai oletko jo maailmalla töissä, yrittäjänä tai perheenjäsenenä? Kirja kertoo, mitä maailmalle lähteminen ja siellä eläminen todella tarkoittaa, ei mitä sen toivotaan olevan. Miten ura, ihmissuhteet, terveys ja mielenterveys pidetään tasapainossa? Miltä elämä ulkomailla tuoksuu ja maistuu? Kirja perustuu yli 15 vuotta Yhdysvalloissa asuneen kirjoittajan ja hänen laajan kansainvälisen kontaktipiirinsä käytännön kokemuksiin.

 

 

Yrittäjyyskasvatus hallintana

Komulainen, Katri, Keskitalo-Foley, Seija, Korhonen, Maija & Lappalainen, Sirpa
Tampere: Vastapaino, 2010

Suomalaisessa kilpailuyhteiskunnassa yksilöistä halutaan kasvattaa yrittäjämäisiä kansalaisia eli aktiivisia ja itsenäisiä toimijoita, jotka ovat itse vastuussa omasta työllisyydestään ja hyvinvoinnistaan. Oppilaita ja opiskelijoita harjaannutetaan sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen esikouluista yliopistoihin: 14-vuotiaat osallistuvat bisneskursseille, lukiolaiset erikoistuvat yrittäjyyteen eikä opettajuudenkaan malli ole enää kansankynttilä vaan markkinoija. Tässä kirjassa etsitään vastausta kysymykseen, millaiseen maailmakuvaan yrittäjämäisyyden ihanne liittyy. Minkälaisia ihmisiä ja työntekijöitä sen nimissä halutaan kasvattaa? Entä ketkä ovat kilpailuyhteiskunnan toisia? Kuinka yrittäjämäisyyden tavoite muovaa ihmisten käsityksiä itsestään, työstään ja toimijuudestaan?

Suomessa ei ole julkaistu aiemmin yrittäjyyskasvatusta käsittelevää teosta, jossa näitä aihepiirejä tarkasteltaisiin suhteessa valtaan ja kysymyksiin ihmisten yhdenvertaisuudesta. Kirjassa tutkitaankin yrittäjämäisyyden ihannetta sosiaalisten erojen, kuten sukupuolen ja yhteiskuntaluokan, näkökulmasta. Aihetta lähestytään eri tieteenalojen ja eri menetelmien avulla. Tarkastelun kohteena ovat esimerkiksi yläkoulun opettajien käsitykset oppilaidensa yrittäjämäisistä kyvyistä, vanhempien asenteet yrittäjyyskasvatukseen, oppilaanohjauksen käytännöt, naisyrittäjyyskoulutus sekä yliopistokulttuurin muutos. Kirjassa pohditaan myös tapoja vastustaa markkinoiden ja talouden ylivaltaa koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus hallintana on suunnattu kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkijoille ja opiskelijoille, mutta se tarjoaa myös laajemmalle yleisölle tuoreita ja kriittisiä näköaloja kasvatuksen ja koulutuksen päämäärien pohtimiseksi.

 

 

Arvot tasapainossa?

Hallberg, Pekka
Helsinki: WSOYpro, 2005

MIETTEITÄ OIKEUDESTA, KILPAILUKYVYSTÄ JA HYVINVOINNISTA

Yhteiskunnan monimutkaistuessa kohdataan yhä haastavampia kysymyksiä. Miten voidaan pitää kiinni hyvinvointivaltion perusteista menemättä liiallisuuksiin yhteisöllisyydessä? Miten turvata yrittäjyyden edellytykset korostamatta liiaksi yksilöllisyyttä? Miten Suomen kilpailukyky säilytetään EU:ssa ja laajemminkin globaaleilla markkinoilla?

Muun muassa näihin kysymyksiin pyritään tässä kirjassa esittämään vastauksia ja suuntaviivoja. Moniin nyky-yhteiskunnassa esiin nouseviin ongelmiin on vastauksia haettavissa yhteiskuntamme taustalla vaikuttavista arvoista. Mitä nämä arvot ovat ja miten ne vaikuttavat päätöksentekoon? Arvokeskustelu on edelleen ajankohtaista ja tärkeää.

Kirjan kirjoittaja, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, oikeustieteen ja valtiotieteiden tohtori Pekka Hallberg on tuomarina, tutkijana sekä keskeisten uudistushankkeiden vetäjänä voinut seurata aitiopaikalta yhteiskuntamme kehitystä. Hallberg haastaa kirjallaan päättäjiä vuoropuheluun tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamisen periaatteista ja pelisäännöistä.

 

Lisää kirjallisuuta yrittäjyydestä:

http://www.yrityskirjat.fi/index.php?cPath=27

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013