CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Green Care - Vihreä Hoiva kiinnostaa maaseudun yrittäjiä

TTS:n (Työtehoseura ry) Green Care – Vihreä Hoiva maaseudulla -hankkeessa selvitettiin Green Care -yritystoiminnan mahdollisuuksia sekä maaseudun yrittäjien ja kolmannen sektorin kiinnostusta Green Care -toimintaan kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Lisäksi kartoitettiin kunta-asiakkaiden tarpeita ja toiveita Green Care -palveluista.

Maaseutuyrittäjille, hoivayrittäjille, kuntien sosiaali- ja terveysalan viranomaisille sekä kolmannelle sektorille tehtyjen kyselyiden mukaan käsite Green Care – Vihreä Hoiva tunnetaan vielä huonosti. Green Care -palveluita tarjoavia maaseutu- ja hoivayrittäjiä on vähän sekä eri toimijoiden välinen yhteistyö Green Care -palveluiden toteuttamisessa on vielä vähäistä. Selvityksen mukaan eri tahojen resurssien yhdistämistä ja yhteistyötä pidetään tärkeinä. Kuntakyselyn mukaan yleisimmin ostettuja Green Care -palveluja ovat ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta lapsille, nuorille ja kehitysvammaisille sekä sijaisasuminen maaseudulla. Noin puolet kunnista arvioi ostavansa sote-palveluita yksityisiltä palveluntarjoajilta entistä enemmän tulevaisuudessa. Tämä antaa mahdollisuuksia Green Care -toiminnan kehittämiselle ja kasvulle.

Jatkossa Green Care -alan kehittämisen kannalta on tärkeää saada Green Care – Vihreä Hoiva käsite ja sen toimintamallit tunnetuiksi. Yritystoiminnan kannattavuuden kannalta on välttämätöntä saada kunta-asiakkaat kiinnostumaan ja ostamaan Green Care -palveluja. Green Care -toiminnan laadulliset asiat pitää saada esitettyä yhtenäisesti ja luotettavasti. Toiminnan kehittäminen vaatii viralliset määritelmät, laatukriteerit ja vastuutahon. Green Care -toiminnan edistämisessä, kehittämisessä ja toteuttamisessa tarvitaan eri tahojen yhteistyötä, toteaa projektipäällikkö Irene Roos Työtehoseurasta.

Selvitys on osa TTS:n hanketta Green Care – Vihreä Hoiva maaseudulla, jonka tavoitteena on lisätä ja edistää Green Care -toiminnan tunnettavuutta sekä verkostoitumista yrittäjien välillä. Hanke on Hämeen, Kaakkois‐Suomen, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais‐Suomen ELY ‐keskuksien rahoittama (Manner‐Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013).

Selvityksen tuloksia esitellään TTS:n julkaisussa Green Care- Vihreä Hoiva maaseudulla. Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti. TTS:n julkaisuja 413. Raportti löytyy TTS:n www-sivuilta: http://www.tts.fi/images/stories/tiedostot/tutk...ektit/tj413.pdf

Lisätietoja:

projektipäällikkö Irene Roos, TTS,
gsm 044 714 3699
Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

www.tts.fi/greencare

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013