CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Tanssityöpajassa liikutaan ja opitaan ohjaamista

Boogie woogie! Jo sielu soi,

kun kaksi rytmissä koukeroi

Huoletkin hurmaa sävel, surua surmaa

Oi tanssin riemua, oi!

- Malena - 

Peilisalissa on tekemisen meininki. Tanssityöpaja on meneillään. Harjoituksessa osalla on silmät kiinni ja osa on turvajoukkona varmistamassa, että kaikki sujuu.  Ihmisiä on toistensa päällä, limittäin ja lomittain.  Välillä kuljetaan salin toiseen päähän ja tehdään sama muodostelma – koko ajan silmät kiinni. Kuuluu epävarmaa hihitystä, mutta on myös aistittavissa luottamusta ja iloa.

 

Tanssityöpaja on vapaavalintainen kurssi, joka järjestettiin HAMKin ohjaustoiminnan koulutusohjelmassa vuoden alussa. Kurssi järjestettiin toista kertaa. Ensimmäisen kerran kurssi oli noin vuosi sitten. Työpajassa opettajana on toiminut Heidi Wasko, joka on saanut tanssinopettajakoulutuksen Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulussa.  Hän on erikoistunut klassisen baletin opettajaksi, mutta opettaa nykyään monia muitakin tansseja.

Tanssityöpajan ohjelmassa on erilaisia tanssilajeja: afrikkalaista, modernia ja lasten tanssia sekä balettia. Jokaisella tunnilla on kontakti-improvisaatioharjoituksia, jossa tanssijat ovat kontaktissa toisiinsa eri ruumiinosien välityksellä ja vuorovaikutteisesti painon jakautumista ja kontaktipintoja vaihtelemalla muuttelevat asentoja ja liikkeitä. Tunneilla tehdään myös kehonhuoltoa ja rentoutusta.  Tärkeitä osuuksia ovat tuntirakenne tanssilliseen ja toiminnalliseen ohjaustuokioon sekä kotitehtävät, joissa käydään lasten kehityspsykologiaa ja eri ikäryhmiä läpi.

Kurssilaisten mukaan tanssityöpaja oli antoisa. Sieltä sai erityisesti lasten ohjaamiseen käytännön asioita ja eväitä.  Kurssilaisilta ei vaadittu entuudestaan tanssiosaamista, eikä tarpeen ollut edes erityinen kiinnostus tanssiin.  Kurssilla opittiin tanssillisten ja toiminnallisten tuokioiden ohjaamista.  Tärkeintä oli liikkuminen, eikä tanssimista arvosteltu.  Myöskään musiikki ei ollut aina mukana, vaan kaikki toiminnallinen, kehollinen tekeminen kuuluivat aihepiiriin. Kotitehtävien kautta käytiin tärkeitä teorioita läpi, ja ne purettiin keskustellen ryhmässä.  Näin tuli monia ohjaamisessa huomioon otettavia asioita esiin.  Ohjausnäkökulma oli muutenkin koko kurssin läsnä.  Erityisen tärkeänä pidettiin lasten tanssitunnille saatua ohjausrakennetta, jota myös sovellettiin kurssiin kuuluvassa ohjauksessa.  Kurssin teoriat ja opit saatiin siis heti käytäntöön.

Liikunnan ilo oli myös yksi tärkeä anti kurssilla.  Jokainen sai toki mennä omaan tahtiin ja oman kunnon mukaan, mutta liikuntaa tuli jokaiselle noin 2 - 4 tuntia kerrallaan. Ilman jumppavarustusta ei siis pärjännyt, ja juomapullokin tarvittiin mukana. Kurssi sopii siis kenelle vaan, jolla on sopivasti uteliaisuutta ja halua oppia liikunnallista ohjaamista.

 

 

Tanssin jokaisen hetken osaksi omaa tarinaani
se vie eteen, taakse ja sivuille,
vuoroin raskain askelin, vuoroin kevein kengin, pyörähdyksin

Tämä tanssi on vain kerran, tässä ja nyt

Joka kerta, kun horjahdan, tiedän varmemmin, että en tanssi yksin

- Malena -

Teksti ja kuvat: Aila Laisi, ohjaustoiminnan artenomi (AMK) -opiskelija
Runot: Malena Lahtimies, ohjaustoiminnan artenomi (AMK) -opiskelija

Lisää tanssi-improvisaatiosta voi lukea Kaisa Lamminpää-Raekallion opinnäytetyöstä: Improvisaation ja luovan tanssin harjoitukset tanssinopetuksessa (luettu 6.3.2012)

Kontakti-improvisaatiosta löytyy tietoa:
http://ki-fi.net/lajista.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kontakti-improvisaatio

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013