CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Elina Järvelä. Yhteishenki on Jeba! : Luova harrastusryhmätoiminta nuorten näkökulmasta. Opinnäytetyö

 

Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Aineisto kerättiin kesällä 2010 teettämällä kysely 15–17-vuotiaiden nuorten ryhmille, jotka osallistuivat Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin projekteihin Hämeenlinnassa. Ryhmiä oli kaksi ja kyselyyn vastasi yhteensä 14 nuorta. Toisessa ryhmässä oli kahdeksan nuorta, joiden harrastustausta oli musiikkipainotteinen. Toinen ryhmä koostui viidestä nuoresta, jotka tulivat tuottamaan Lasten taidefestivaali Hippaloiden somistustöitä kahdeksi viikoksi.

Kyselyn ja havainnoinnin tukena opinnäytetyössä hyödynnettiin lähdekirjallisuutta luovista harrastuksista ja nuorista. Lähdemateriaalina käytettiin myös kehityspsykologiaa käsittelevää kirjallisuutta tutkittaessa nuoruutta elämänvaiheena. Tiiviisti aihetta viitoitti myös taidekasvatukseen ja ryhmän muodostumiseen liittyvät teoriat.
Nuoret kokivat taideharrastukset itselleen merkityksellisiksi. He kertoivat harrastetaustansa vaikuttaneet heidän luovuuteensa ja ilmaisukykyynsä. Siten he olivat tulleet rohkeammiksi sanomaan mielipiteitänsä ja itsetunto oli vahvistunut. Kerätyn aineiston valossa voidaan myös sanoa, että taideaineilla oli merkitystä ryhmäytymiseen, sillä kyselyyn osallistuneista nuorista suurin osa vastasi kokeneensa niin.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013