CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Mielenkiintoista koulutustarjontaa Turussa ja Hämeenlinnassa


Turun avoin yliopisto järjestää kiinnostavia opintoja keväällä 2012, joita voi hyödyntää oman osaamisen kehittämiseen tai alalle aikovan urasuunnitelmissa. Ilmoittautuminen kevään opintoihin on jo käynnissä ja kesän koulutuksiin ilmoittautuminen aukeaa 2.4. Hämeen ammattikorkeakoulu tarjoaa myös oman ammattitaidon kasvattamiseen soveltavia opintokokonaisuuksia. Lue lisää koulujen nettisivuilta!

TURUN AVOIN YLIOPISTO:


Turun avoimessa yliopistossa voi mm. seuraavia opintokokonaisuuksia kevät-kesällä 2012:
•    Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
•    Kulttuurituotannon suunnittelun perusopinnot, lähiopetus (25 op)
•    Taidehistorian perusopinnot, verkko-opinnot (25 op)
•    Kuvataidekasvatus: Kuvaviestinnän perusteet 3 op
•    Käsityökasvatus: Värjäys ja painanta sekä kirjonta 3 op

Lisätietoja: www.avoin.utu.fi

HAMK:

Johdon työnohjaaja ja coach -tutkinto 45 op ®
Johdon työnohjaaja ja coach -tutkinto® (Certified Supervisor and Coach of Leaders and Executives -examination®) on suunnattu työnohjaajatutkinnon suorittaneille, jotka haluavat pätevöityä johdon työnohjaajiksi. Koulutukseen osallistuvilla tulee olla koulutuksen alkaessa työnohjaussuhde esimiesasemassa työskentelevään henkilöön tai ryhmään.
Lisätietoja: http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/koulutus/Taydennyskoulutus/Sosiaali-_ja_terveysala/Johdon_tyonohjaaja_ja_coach-tutkinto


TTAP-Method:
Taiteita hyödyntävä muistisairaiden vanhusten kuntoutusmenetelmä 6 op
TTAP (Therapeutic Thematic Arts Programming for Older Adults-TTAP Method ™) on taiteita hyödyntävä muistisairaiden vanhusten ja kehitysvammaisten kuntoutusmenetelmä. Koulutuksessa perehdytään TTAP:n perusteisiin sekä toteutumiseen käytännössä. Pääkouluttajana on menetelmän kehittäjä, Professori Linda Levine Madori (St. Thomas Aquinas College, USA ja lisäksi päivätoiminnanohjaaja, artenomi (AMK), Kirsi Laakko.
Koulutuksen seuraaminen ei edellytä erinomaista englanninkielen taitoa. Toteutukseen sisältyy sekä englannin- että suomenkielisiä osioita ja se on rakennettu suomalaista kohderyhmäämme ajatellen. Lisätietoja: http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/koulutus/Taydennyskoulutus/Sosiaali-_ja_terveysala/ttap


Riittävän hyvä esimies 25.4.2012, klo 12.00 - 16.00
Hyvä esimies kehittää jatkuvasti toimintaa ja oman henkilöstönsä osaamista, on kiinnostunut ihmisistä, kannustaa ja luottaa, hoitaa ja kehittää asiakas – ja yhteistyösuhteita ja niin edelleen. Esimiehille asetetaan nykyajan työelämässä kovia vaatimuksia. Mutta tarvitseeko esimiehenkään olla täydellinen, -mitä on riittävän hyvä esimiestyö?  Tervetuloa Johtamisen teemailtapäivään kuulemaan näkökulmia riittävän hyvästä esimiestyöstä. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille työyhteisön ja esimiestyön kehittämisestä kiinnostuneille. Lisätietoja: http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/koulutus/Taydennyskoulutus/Yrittajyys_ja_liiketoimintaosaaminen/johtamisen_teemapaivat

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013