CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Pauliina Vanhanen: Elokuvamatkat - matkailua nojatuolissa, Opinnäytetyö


Opinnäytetyön raportti kokonaisuudessaan muodostaa materiaalipaketin. Materiaalipaketin teoriataustaksi perehdyttiin matkailua, nojatuolimatkailua ja elokuvaa käsittelevään kirjallisuuteen ja tutkimukseen. Elokuva-analyysin avulla arvioitiin eri elokuvien soveltuvuutta elokuvamatkailukerhoon. Elokuvan tuli soveltua nojatuolimatkailun välineeksi sekä kertoa jotakin siitä maasta, johon elokuvan tapahtumat sijoittuvat. Analyysiä varten luotiin kriteeristö, jonka avulla elokuvat pystyttiin arvottamaan ja laittamaan paremmuusjärjestykseen. Niiden elokuvien kohdemaista, jotka elokuva-analyysin mukaan sopivat parhaiten elokuvamatkailukerhoon, koottiin tietopaketit PowerPoint-ohjelmalla. Tietopaketin avulla ohjaaja voi esitellä kulloinkin käsiteltävänä olevan maan kerhoon osallistuville.

Materiaalipaketin käyttökelpoisuutta kokeiltiin testiryhmän avulla. Testiryhmä koostui kahdeksasta naispuolisesta opiskelijasta. Heille järjestettiin neljä kerhokertaa, ja kullakin kerralla tutustuttiin yhteen maahan. Testikerhot koostuivat tietopaketin esittelystä, keskustelusta sekä elokuvan katsomisesta. Jokaisen kerhokerran jälkeen testiryhmäläiset kirjasivat lomakkeille mielipiteitään esitellystä tietopaketista sekä katsotusta elokuvasta. Osallistujat antoivat myös kehittämisehdotuksia ja palautetta koko kerhoideasta.

Elokuvamatkailukerho koettiin toimivaksi ja myönteiseksi kokonaisuudeksi. Kerhoa voidaan järjestää erilaisille ryhmille joko kokonaisuutena tai materiaalipaketin osia hyväksi käyttäen.

Asiasanat: elokuvakerhot, elokuvat, matkailu, matkat, nojatuolimatkat, audiovisuaalinen oppimateriaali
Työn säilytyspaikka: HAMK

 

CuRec 2/2003

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013