CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Virpi Harju: Valokuva työvälineenä, Opinnäytetyö 2003


Opinnäytetyöni koostuu pääosin kurssin teoriaosuudesta, mutta siinä esitellään myös kurssin ja sen tuotekehitysprosessin kulku sekä arviointi. Työssä käsitellään kurssia myös kulttuuriteollisuustuotteena, pohditaan kulttuuriteollisuustuotteen syntymisen prosessia ja verrataan kurssia tähän prosessiin. Materiaali kaikkiin pohdintoihin on saatu kirjallisista lähteistä ja kurssin aikana tehdyistä havainnoista sekä päiväkirjamerkinnöistä.

Merkittävin kurssilla käsiteltävä asia oli valokuvien ja valokuvaamisen merkitys ihmisille. Tähän löytyikin monenlaisia näkökulmia aina taidenautinnon syntymisestä muistojen kerrämiseen. Juuri muistojen keräämisessä on valokuva osoittautunut dokumentoivan ominaisuutensa vuoksi hyväksi ja sitä kautta valokuvalle ja valokuvaamiselle löytyi myös terapeuttinen näkökulma.

Kurssin muotoutuminen kulttuuriteollisuustuotteeksi on vasta alkuvaiheessa ja tässä opinnäytetyössä kuvataankin prosessia sen alun näkökulmasta. Merkittäväksi nousi kuitenkin heti alusta lähtien asiakkaan näkökulma ja sen huomioiminen, sekä markkinointi. Molemmissa teemoissa onnistuttiin tämän kurssin kohdalla, mutta paljon jäi kehitettävääkin.

Asiasanat: valokuvat, valokuvaus, kamerat
Työn säilytyspaikka: HAMK

 

cuRec 2/2003

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013