CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Henni Takala: Ikonimaalaus - ohjauksen sisältö ja suunnittelu, Opinnäytetyö

Opinnäytetyö, Riihimäen ohjaajainstituutti

Ohjaustoiminnan artenomi

Tekijä: Henni Takala

Opinnäytetyön nimi: IKONIMAALAUS - ohjauksen sisältö ja suunnittelu

Sivumäärä: 34 + 18 liitesivua

Aika: Helmikuu 2002

 

Tiivistelmä:

Tutkimuksessa käsitellään ikonimaalaust ohjaajantyön näkökulmasta. Suomessa ei ole järjestetty ikonimaalauksen opettajakoulutusta, joten ohjaajien koulutus- ja kokemustaustat vaihtelevat. Tutkimuksen tavoitteena oli herättää ikonimaalauksen ohjaajien ajatuksia oman työnsä kehittämisestä.Teoriapohjana käytettiin ikoneihin liittyviä aihealueita pääpiirteittäin sekä ikonimaalauksen ja sen ohjauksen historiaa Suomessa.

Pääkysymyksenä oli seuraava: Mitä asioita ikonimaalauksen ohjaajan tulisi ottaa huomioon työssään? Kysymykseen haettiin vastausta laadullisen tutkimuksen teemahaastattelumenetelmällä. Tutkimusta varten haastateltiin kahta ikonimaalauksen opettajaa. Täydentävänä tutkimusmateriaalina käytettiin havainnointimuistiinpanoja opetuksesta kahdelta ikonimaalauskurssilta.

Tutkimustulosten mukaan ikonimaalausken ohjauksessa tulisi painottaa ikoniteologia, piirustuksen- ja temperatekniikan opetusta. Tulokset osoittivat ohjattavien ryhmien haasteellisuuden sekä havainnollistamisen puutteet värien ja siveltimen käytön opetuksessa. Tutkimuksen antamat tiedot voivat toimia ohjaajan apuna ikonimaalauskurssin suunnittelussa.

 

Työnäyte: Kirstus Kaikkivaltias -ikoni

Säilytyspaikka: Hämeen ammattikorkeakoulu

Asiasanat: ikonimaalaus, ikoni, ohjaaja, ohjaus, temperamaalaus

Kopiointioikeus: saa kopioida.

CuRec 1/2002

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013