CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Toimintaa, teatteria ja virkistystä - ohjelmapalvelu Kikatus

Opiskelijajoukon repertoaarissa on jo aikamoinen valikoima draamallisia tai muita kokonaisuuksia kuten tiimirata, Love Boat - Lemmenlaiva -ohjelma, kuoro Kikatuksen Kaiut ja vankkuriteatteri Kikatus. Ohjelmapalvelu on myös elimellinen - ja hedelmällinen - osa opiskelua

Taustalla projekti

Ohjelmapalveluprojekti aloitti toimintansa tammikuussa 2001. Se kuului ohjaustoiminnan koulutusohjelman Projektiopinnot I -opintokokonaisuuteen. Projektin elämä ja sisältö rakentuivat tilausten pohjalta valmistettujen ohjelmapalvelujen tuottamisen kautta. Sen tehtäväksi muotoutui uuden palvelun synnyttäminen ja toimivan rakenteen luominen. Keväällä 2002 oli projekti muotoutunut erilaisia ohjelmapalveluja tuottavaksi Ohjelmapalvelu Kikatukseksi, jonka toimijoita ovat ohjaustoiminnan koulutusohjelman opiskelijat.Projektivastaavana opetushenkilökunnasta toimii luovan ilmaisun opettaja, opinto-ohjaaja ja assistentti Riittamaija Kuusela-Rantanen.

"Tarkoitus on käynnistää vuodesta toiseen jatkuva toiminta, jossa vain tekijät vaihtuvat. Oletus on hyvin teoreettinen, sillä ohjelmapalvelun on tarkoitus kehittyä matkan varrella ja sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Ohjelmapalveluprojektin ydinajatus on tuottaa ohjelmapalveluja yrityksille, yhteisöille asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti. "(projektilaisen kirjoittamaa keväällä 2001).

Artikkelimme kertoo Ohjelmapalvelu Kikatuksen syntyvaiheista eli projektin sisällä tuotetuista palveluista, koetuista elämyksistä, iloista ja suruista, joita opiskelijat ovat projektin myötä kokeneet. On aika hetkeksi istahtaa alas ja tarkastella työn hedelmiä, joita voi hyvällä omalla tunnolla kuvata maistuviksi, värikkäiksi ja laadukkaiksi. Yksi on kuitenkin varmaa: noita hedelmiä ei olisi ilman loistavaa tiimihenkeä, kykyä puhaltaa yhteen hiileen tiukan paikan tullen eikä ilman luovaa hulluutta ja uskallusta heittäytyä uusien haasteiden pariin. Kaiken parhaaksi hedelmät näyttävät tuottavan uusia siemeniä, joista voidaan taas luovuudella, ilolla ja haasteiden tavoittelulla kasvattaa uusia kokonaisuuksia.

Projektin lähtökohdat

Projektin lähtökohdat olivat opiskelijan näkökulmasta yhtä aikaa sekä ihanteelliset että vaikeat. Rahallisia resursseja ei ollut vaan kaikki oli luotava lähes tyhjästä. Toiminnasta oli olemassa vain ajatus ja idea, ei konkreettista kokemusta. Tämä antoi ryhmälle vapaat kädet tehdä toiminnasta sellaista kuin halusi. Pitkälle viety suunnitelmallisuus ei oikein tuntunut sopivan ohjelmapalvelun luonteeseen, jonka toiminta perustuu asiakaslähtöiseen toteutukseen ja palveluun. Tärkein resurssi projektin kannalta oli opiskelijoiden sitoutuminen tavoitteisiin ja toimintaan, luomisen vimma, taidot ja kyvyt, joita yksittäisillä tekijöillä oli (ja on). Sen jälkeen tulivat rahalliset ja maallisemmat resurssit.

"Ohjelmapalveluprojekti voisi konseptinsa puolesta muuntua vaikka kokopäiväiseksi yritystoiminnaksi, sillä aika on tämän projektin puitteissa yksi olennainen resurssi. Tärkeää onnistuneen toiminnan kannalta on suunniteltu ajankäyttö."

Virkistyspalvelut

Virkistyspalveluina Kikatus on valmistanut toimeksiantojen pohjalta toimintaradan Sense-tapahtumaan, suunnitellut koulutuspäivän tietotekniikka-alan työyhteisölle sekä toiminnallisen iltaohjelman Veljesliittojen ohjaajien tapaamiseen. Lisäksi Kikatus on tuottanut sekä toiminnallisia että ilmaisullisia tuokioita erilaisiin tapahtumiin, seminaareihin ja koulutuksiin.

Sensessä, Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoille järjestetyssä tuotekehittelykilpailussa, tietotekniikan parissa neljä päivää ahertaneet opiskelijaryhmät saivat virkistäytyä toimintaradalla. Radan tarkituksena oli virkistämisen lisäksi antaa ryhmille mahdollisuus erilaisen toiminnan kautta testata ryhmänsä tiiviyttä ja yhteistoimintakykyä.

Tietotekniikka-alan työyhteisölle suunnitellun koulutuspäivän tavoitteena puolestaan oli erilaisten toimintojen avulla kiinteyttää työyhteisöä. Työntekijät tekivät yhteistyötä mutta asuivat eripuolilla Suomea. Koulutuspäivän aikana heillä olisi ollut tilaisuus tavata kasvotusten sekä rakentaa tiiviimpää luottamusta toisiinsa. Emme päässeet toteuttamaan koulutuspäivää käytännössä tilaajan työyhteisössä tehtyjen rakennemuutosten vuoksi.Kikatuksella on nyt kuitenkin käytössään valmis ohjelmapaketti käytettäväksi vastaavia toimeksiantoja silmälläpitäen.

Veljesliittojen ohjaajien tapaamisen illanvietossa ohjelmapalvelu puolestaan kävi vetämässä toiminnallisia harjoituksia. Illanvieton tarkoituksena oli tarjota ohjaajille sekä virikkeitä omaan työhönsä, että virkistystä iltaan. Illan ohjelma koostui ilmaisuharjoituksista, peleistä ja leikeistä.

Love Boat

Laiva valmiina lähtöön.

 

Ohjelmapalvelulta tilattiin syksyllä 2001 iltaohjelma ohjaustoiminnan ammattilaisten seminaariin. Teemaksi iltaohjelmaan valitsimme lemmenlaivan, jonka tarkoituksena oli luoda syksyn pimeyteen valoa, iloa ja mukaansa tempaavaa viihdykettä vieraillemme. Siitä alkoi ahkera tiimityöskentely ohjelman rakentamisen ja harjoittelun parissa.

Iltaohjelmamme alkoi jo ulko-ovelta, jossa kapteeni ja risteilyemäntä ottivat vieraat vastaan risteilyohjelmien kera. Näin saimme luotua love boat- tunnelman jo alusta alkaen. Ohjelman ensimmäinen osio koostui kapteenin tervetuliaispuheesta, laivaston kuoron esityksestä, risteilyemännän runoesityksestä sekä tuuririnki- visailusta, jonka kilpailijat valittiin yleisöstä.

Tämän jälkeen seurasi ruokailu, jossa tarjoilijoina toimivat laivan henkilökunta. Tauolla oli hyvää aikaa valmistautua ohjelman jälkimmäiseen osioon lavastusta järjestellen ja esiintyjien vaatteita vaihtaen.Ohjelma jatkui vauhdikkaasti Armi ja Danny- look a like ohjelmanumeron parissa. Päätösohjelmana oli huikea taikashow, joka sisälsi kimmallusta, kuumia rytmejä ja huimia temppuja. Roolit riisuttiin vasta sitten, kun kaikki vieraat olivat poistuneet ja touhusimme siivouksen parissa.

Armi ja Danny tahtovat olla toisilleen hyvin helliä

Ohjemamme sai suuren suosion, jonka johdosta saimme pari uutta esiintymistilaisuutta. Ensimmäinen oli Hamk:n henkilökunnan pikkujoulu, johon muokkasimme hieman jouluisemman version love boatista. Toinen esiintyminen taas tilattiin Ilveskodille viihdyttämään vanhuksia. Täällä Armin ja Dannyn tilalla tunnelmaa nostattivat Ladyt laivalla, joiden iloinen potpuri nostatti hymyn katsojien huulille.

Ladyt laivalla. Tunnistatko tähdet?

 

Musiikillinen toiminta

Ohjelmapalvelun sisälle muodostui oma kuoro syksyllä 2000. Kuoron ensi esiintyminen oli Wetterhoffin korttelijoulussa, jossa lauloimme kaksi- ja kolmiäänisesti jouluaiheisia lauluja. Kuoroon kertyi laulajia vaihtelevalla osallistujamäärällä. Kuorolaisten oma innostuneisuus vaikutti tiuhaan harjoitustahtiin ja harjoiteltavien kappaleiden valintaan. Kuoron "taiteelliseen johtoon" valittiin Petra Liekso-Lappalainen ja Heli Tamminen.

Kuoron ohjelmistoon harjoiteltiin erilaisia kokonaisuuksia, joita voitaisiin esittää joko itsenäisinä tai muiden ohjelmapalvelun tarjoamien valmiiden kokonaisuuksien alla. Esiintymistilaisuudesta riippuen voitiin kuoron laulannan lomaan esittää lausuntaakin. Ohjelmapalvelun kuoro on tarjonnut itsenäisyyspäivän ja joulun ajan musiikillisia kokonaisuuksia Hämeenlinnassa Ilveskodille ja Vanajaveden Sairaalalle. Kuoroa on tilattu myös esiintymään lukuisiin Hämeen ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhliin.

Joulukuussa 2001 päätti ohjelmapalvelun kuoro lämmittää uudelleen vanhan joulun ajan musiikkikuvaelman, Tiernapojat. Tiernapoikien esitystä kävi myös projektimme ohjaaja, Riittamaija Kuusela ohjaamassa. Tiernapojat kävivät esiintymässä Hämeenlinnassa Vanajaveden Sairaalan kahdella osastolla jouluna 2001.

Nykyisin Kikatuksen Kaikujen nimellä toimiva ohjelmapalvelun kuoro esiintyy marraskuussa 2002 Hämeeenlinnan kulttuuritukussa lasten konsertissa. Kuoron ohjelmisto on suunnattu ja suunniteltu kohdeyleisön ikän mukaan.

Vankkuriteatteri Kikatus

Hämeenlinnassa toimiva Linnan Tapahtumat ry tilasi ohjelmapalvelulta ohjelmaa Hämeen Linnan Keskiaikamarkkinoille 24.-25.8.2002. Ohjelman piti sulautua keskiaikaiseen markkinatunnelmaan. Ohjaajamme Riittamaija Kuusela-Rantanen ehdotti meille valmista kokonaisuutta Carl Michael Bellmanin juomalauluja ja lauluihin liittyviä tekstejä. Bellman tosin eli 1700-luvun loppupuolella, mutta sovelsimme tekstin sopimaan keskiaikaan. Valittuamme ohjelman, alkoi kova laulujen ja tekstien harjoittelu ja oman roolin sisäistäminen.

Vankkuriteatteri koostui kuudesta esiintyjästä, jotka kulkivat vankkureiden kanssa markkina-alueella ja pysähtyivät esiintymään itse valitsemalleen paikalle. Esitys koostui viidestä Bellmanin laulusta sekä lyhyistä tekstikokonaisuuksista. Roolihenkilöt esiintyivät nymfeinä, sen ajan ilotyttöinä.

Esityymisemme oli menestys ja poiki meille uusia tilauksia. Vankkuriteatteri esiintyi ohjaustoiminnan seminaarin "Haasteena luovuuteen ohjaus" (17.-18.10.2002) iltaohjelman yhteydessä, tällä kertaa oikeaan 1700-luvun lopun ilmapiiriin liittyen. Esityksestämme on oltu hyvin kiinnostuineita myös usealta muulta taholta, muun muassa Ruotsista asti. Alla olevassa jutussa lisää vankkuriteatterin keskiaikamarkkinoiden esityksestä.

 

Teksti:

Johanna Hakkarainen, Katriina Järvinen, Kerttu Kahila, Heidi Keyriläinen, Hilkka Laeslehto, Henna Saukkonen, Maaret Wendland (kurssi oko03)

CuRec 3/2002
(Valitettavasti Ohjelmapalvelu Kikatus ei nykyään enää ole toiminnassa)

 

 

 

 

 

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013