CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Ohjaustoiminnan artenomien puolesta

 

Ohjaustoiminnan koulutusohjelma toimii Hämeen ammattikorkeakoulussa Lahdensivun kampuksella. Koulutusohjelmasta valmistuu ohjaustoiminnan artenomeja (AMK), joiden työllistymisaste on kulttuurialan keskiarvoa korkeammalla. Ohjaustoiminnan artenomi työskentelee päiväkodeissa, kouluissa, työpajoilla, vanhainkodeissa, sairaaloissa, järjestöissä, yhdistyksissä, kuntoutuskeskuksissa ja muissa muille ihmisille toimintaa järjestävissä tai suunnittelevissa organisaatioissa. Ohjaustoiminnan artenomit saavat koulutuksen myötä taidot tuoda muille ihmisille elämäntilanteesta tai terveydentilasta riippumatta hyvinvointia kulttuuristen ja ilmaisullisten keinojen avulla. Opiskelijoiden saapuessa ympäri Suomea on koulutusohjelma mielenkiintoinen ja värikäs.

Opiskelijapalautteen mukaan koulutusohjelma on HAMK:n kärkisijoilla. Opetus on hyödyllistä, laadukasta, ajanmukaista sekä ammatilliseen kasvuun kannustavaa. HAMK:n mittareiden mukaan (tutkinnot, läpäisyaste, opintopistekertymä) koulutusohjelman tulokset ovat erinomaiset. Koulutusohjelmalla on hyvät alueelliset työelämäkontaktit, ja opetus on jatkuvasti vuorovaikutuksessa työelämän kehittämisen kanssa. Opiskelijoiden osaamiselle on kysyntää jo opiskeluaikana ja työelämäpalaute on kiittävää.Opetus- ja kulttuuriministeriö  5.10.2011 Hamkille tulleesta palautteesta:

"Tavoitteiden saavuttamiseksi ammattikorkeakoulun tulee vähentää tekniikan ja liikenteen alan koulutusta 80, kulttuurialan koulutusta 50 ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutusta 30 aloituspaikan verran."

"FUAS-rakenteessa muotoilun koulutus on tarkoituksenmukaista keskittää Lahden ammattikorkeakouluun."Adressilla pyrimme turvaamaan koulutusohjelman jatkumisen myös tulevaisuudessa.

Adressin ovat laatineet ohjaustoiminnan koulutusohjelman toisen vuosikurssin opiskelijat Mari Nuikka ja Iikka Pietilä

Iikka Pietilä

 

Allekirjoita adressi tästä

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013